กิจกรรมมหาวิทยาลัย ข่าวกิจกรรมการศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนกรกฎาคม 2561

Home / กิจกรรม / ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนกรกฎาคม 2561

CAMPUS CALENDAR JULY 2018

5-7 JUL

“มหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร” อิ่มท้อง-อิ่มปัญญา-พัฒนาอาชีพสู่ชุมชน ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ (สวนแสนปาล์ม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

6-9 JUL

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. จัดค่าย “Junior Programmer Camp 14” ค่ายสานฝัน สู่สายอาชีพโปรแกรมเมอร์ ในวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

7-29 JUL

จุฬาฯ เปิด ค่ายติวสถาปัตย์จุฬา’ 61 ครั้งที่ 2 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือน กรกฎาคม ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

8 JUL

“เดิน-วิ่ง เกียรติบูรพา 2561” กิจกรรมร่วมทำบุญ แถมได้สุขภาพที่ดี เพื่อมอบรายได้ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยบูรพา

8-22 JUL

ม.ธรรมศาสตร์ จัดโครงการ ความท้าทายของสังคมไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

11-12 JUL

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดโครงการ ไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. และวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.

14 JUL

เดิน–วิ่ง Sci-Tech ฟันรัน “สานฝันเพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย (วข.นครศรีธรรมราช) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00-09.00 น.

15-21 JUL

เชิญรับชมการแข่งขัน The V Thailand International Piano Competition จากผู้เข้าแข่งขันจำนวน 24 คนผู้เข้ารอบ ในวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ College of Music, Mahidol University

17 JUL

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559-2560 ณ มหาวิทยาลัยสยาม ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

19-20 JUL

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมประชันความคิดสร้างสรรค์ Domino Challenge 2 ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

.

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.62

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTAR