Admission การสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับตรงร่วมกัน รับตรงอิสระ

ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร TCAS62 l รับตรงร่วมกัน – Admission – รับตรงอิสระ

Home / ข่าวการศึกษา / ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร TCAS62 l รับตรงร่วมกัน – Admission – รับตรงอิสระ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน ระดับปริญญาตรี ผ่านการสมัครทั้ง 5 รอบ ได้แก่ Portfolio (พิจารณาในแฟ้มผลงาน), โควตา, รับตรงร่วมกัน, Admission, รับตรงอิสระ

การรับสมัครด้วยระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เริ่มใช้ครั้งแรกในปีการศึกษา 2561 ตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันนี้ทางแคมปัส – สตาร์ จะเอามาให้ดู3 รอบด้วยกัน ได้แก่  รับตรงร่วมกัน, Admission, รับตรงอิสระ ไปดูกันเลยค่ะ

รวมการสมัครทั้ง 3 รอบ รับตรงร่วมกัน/Admission/รับตรงอิสระ

รวมการสมัครทั้ง 3 รอบ รับตรงร่วมกัน/Admission/รับตรงอิสระ

รอบรับตรงร่วมกัน

– 17 – 29 เมษายน 2562 นักเรียนดำเนินการสมัครผ่านทาง website https://www.mytcas.com ชำระเงินค่าสมัครตามจำนวน สาขาวิชาที่เลือกสมัคร โดยชำระเงินผ่านระบบ Prompt Pay หรือ ตู้ ATM , Mobile Banking , Internet Banking และ Counter Service ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2562

– 9 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

– 11 พฤษภาคม 2562 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก

– 11 พฤษภาคม 2562 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เฉพาะคณะกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

– ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คณะอื่นๆ TCAS รอบที่ 3 (จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th)

– 17 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

– ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ม.เชียงใหม่ รวมการสมัครทั้ง 3 รอบ รับตรงร่วมกัน/Admission/รับตรงอิสระ

รอบ Admission

– 9 – 19 พฤษภาคม 2562 นักเรียนดำเนินการสมัครผ่าน ทาง website https://www.mytcas.com ชำระเงินค่าสมัครตามจำนวน สาขาวิชาที่เลือกสมัคร โดยชำระเงินผ่านระบบ Prompt Pay หรือ ตู้ ATM , Mobile Banking , Internet Banking และ Counter Service ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม 2562

– 29 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

– 1 มิถุนายน 2562 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก

– 1 มิถุนายน 2562 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เฉพาะคณะกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

– ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คณะอื่นๆ TCAS รอบที่ 4 (จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์https://www1.reg.cmu.ac.th)

– 7 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

– ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

รวมการสมัครทั้ง 3 รอบ รับตรงร่วมกัน/Admission/รับตรงอิสระ

รอบรับตรงอิสระ

– 30 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2562 นักเรียนดำเนินการสมัคร ทาง website https://www1.reg.cmu.ac.th

(ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น.) โดยชำระเงินผ่านธนาคาร ไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา และส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการชำระเงิน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่คณะกำหนด ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ชำระเงินได้ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ตามเวลาทำการของธนาคาร)

– 5 มิถุนายน 2562 วันสุดท้ายในการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร มายังสำนักทะเบียนฯ โดยให้ส่งทางไปรษณีย์ เท่านั้น ทั้งนี้จะยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

– 12 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทาง website https://www1.reg.cmu.ac.th

– 14 มิถุนายน 2562 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก

– 14 มิถุนายน 2562 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เฉพาะคณะกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

– ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คณะอื่นๆ TCAS รอบที่ 5 (จะแจ้งให้ทราบทาง website https://www1.reg.cmu.ac.th)

– 17 – 18 มิถุนายน 2562 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

– 20 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 5 ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

– ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง