คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ รับตรง 62 วิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ – มทร.กรุงเทพ เปิดรับตรงเพิ่มเติม 2562 (รอบ 2)

Home / ข่าวการศึกษา / คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ – มทร.กรุงเทพ เปิดรับตรงเพิ่มเติม 2562 (รอบ 2)

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตระหนักว่า สิ่งทอจัดเป็นอุตสาหกรรม ที่อยู่ในกลุ่มของ ปัจจัย 4 ของมนุษย์ และเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมแฟชั่นซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการยอมรับว่า มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดในโลก และที่สำคัญยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา

อุตสาหกรรมสิ่งทอ ในวันนี้จึงไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแต่เรื่องของเครื่องนุ่งห่มเท่านั้น แต่ผลผลิตจากอุตสาหกรรมนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในวัตถุดิบของอุตสาหกรรมหนักอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น

มทร.กรุงเทพ รับตรงรอบ 2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ - มทร.กรุงเทพ เปิดรับตรงเพิ่มเติม 2562 (รอบ 2)

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรงเพิ่มเติม (รอบ 2) ใน “สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น” ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 (ก่อนเวลา 11.00 น.)

โดยสามารถทำการสมัครได้ที่สำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาคาร 51 ชั้น 4 ห้อง 402 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.)

โดยหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ได้แก่

1. ใบสมัครสอบคัดเลือก สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ (Click)
2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา 1 ฉบับ
3. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ
4. ค่าสมัคร จำนวน 300 บาท

ประกาศผลการรับสมัครและรายละเอียดการดำเนินการต่างๆ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ http://www.admissions.rmutk.ac.th

สอบถามรายละเอียด

สำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร 02 287 9600 ต่อ 7340-42,7011 ในวันและเวลาราชการ

บทความอื่น ๆ