นักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศเกาหลีใต้

นศ. ราชมงคลพระนคร แชร์ประสบการณ์เรียนแลกเปลี่ยนที่เกาหลีใต้ เตรียมความพร้อมสู่เอเชีย-แปซิฟิก

Home / ข่าวการศึกษา / นศ. ราชมงคลพระนคร แชร์ประสบการณ์เรียนแลกเปลี่ยนที่เกาหลีใต้ เตรียมความพร้อมสู่เอเชีย-แปซิฟิก

ราชมงคลพระนคร เปิดประสบการณ์นักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศเกาหลีใต้ เตรียมความพร้อมก้าวสู่การทำงานเขตเศรษฐกิจ เอเชีย-แปซิฟิก

นศ. ราชมงคลพระนคร แชร์ประสบการณ์เรียนแลกเปลี่ยนที่เกาหลีใต้

ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า คณะบริหารธุรกิจ มีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ในต่างประเทศทั้งทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และระยะยาวเป็นเวลา 6 เดือน โดยได้คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ และมีความพร้อมมากที่สุด

อาทิ คะแนนสอบโทอิก 450 คะแนนขึ้นไป (ทวีปเอเชีย) และ 600 คะแนนขึ้นไป (ทวีปยุโรป) ความประพฤติดีรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งการไปแลกเปลี่ยนไม่ใช่แค่เพียงการไปเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ละคนยังมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมสุดพิเศษในสถานที่ต่าง ๆ ถือเป็นการเปิดมุมมองและประสบการณ์ของตัวนักศึกษา กับผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม

ด้านนายธนภณ รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า สำหรับปีนี้ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น กับมหาวิทยาลัย KUNKUK University ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายธนพล บุญยทัตฤทธิชัย, นายธารินทร์ ดอกกุหลาบ, นางสาวกนกวรรณ จงโปรย นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และนายภคพล ศรัทธาปิติ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเอง รู้จักการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตลอดจนพัฒนาความคิดเชิงบวก ซึ่งจะเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมบัณฑิต สำหรับการทำงานในเขตเศรษฐกิจ เอเชีย-แปซิฟิก และได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านวิชาการและทักษะในการใช้ชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในต่างประเทศ

ขณะที่ นายธนพล บุญยทัตฤทธิชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า ตนเป็นรุ่นแรกที่ได้ไปแลกเปลี่ยนที่เกาหลีใต้ โดยมีนักศึกษาในหลักสูตร ประมาณ 100 คน มีโปรแกรมการเรียนหลัก ๆ 2 วิชา คือ การเรียนภาษาเกาหลีพื้นฐานในห้องเรียน และการเรียนประวัติศาสตร์เกาหลี ซึ่งเป็นการนำชมสถานที่สำคัญของเกาหลี

สำหรับความประทับใจที่สุดในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้คือความเป็นกันเองของคนเกาหลี สำหรับการแลกเปลี่ยนตนได้นำเสนอในเรื่องของภาษาไทย และภาษาท้องถิ่นต่าง ๆ ของไทย รวมถึงเรื่องของอาหารการกินที่ขึ้นชื่อ เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่นิยมของต่างชาติหากมาเที่ยวประเทศไทยให้รับรู้ นายธนพล บุญยทัตฤทธิชัย กล่าวต่อว่า การเตรียมตัวก่อนการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน แม้จะเป็นโปรแกรมระยะสั้น ความพร้อมที่ต้องเตรียมอันดับแรกเรื่องภาษาที่จะใช้ในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน และเขียน หลักการเรียนภาษาของตนคือพยายามจำศัพท์ และเรียนรู้คำศัพท์แปลกๆ ใหม่ๆ เรียนภาษาให้สนุกด้วยการเรียนจากการดูหนังและฟังเพลง อันดับที่สองคือ เรื่องของสุขภาพ และสุดท้ายการศึกษาเส้นทาง

สิ่งที่ได้รับกลับมาจากการแลกเปลี่ยน คือแง่มุมที่ดีของคนเกาหลี เช่น การแต่งกาย วัฒนธรรม การพูดจา มารยาท การตรงต่อเวลา ทำอะไรรวดเร็ว และการศึกษาที่เกาหลีเข้มงวดมาก หากมีโอกาสตนอยากจะปรับการศึกษายุค 4.0 ของประเทศไทย คือ อยากเห็นคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้น อยากเห็นการศึกษาไทยปรับเปลี่ยนทัศนคติให้คนไทยมีความมั่นใจในการใช้ภาษาต่างชาติมากขึ้น

“ฝากถึงน้อง ๆ ที่อยากร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

สิ่งที่ทุกคนควรมีคือความพร้อม ความตั้งใจ ความพยายาม และทัศนคติ บางคนคิดว่าการไปแลกเปลี่ยนแล้วดูเท่ แต่จริง ๆ แล้วพอไปถึงจุดนั้นเราเจอคนเก่งอีกมากมาย ดังนั้นสิ่งที่ควรมีคือการพัฒนาฝึกฝนตนเอง ไม่หยุดอยู่กับที่ หลังจากกลับมาจากโครงการแลกเปลี่ยนตอนนี้ผมกำลังเข้าฝึกสหกิจศึกษากับทางสายการบินนกแอร์ ฝ่ายวางแผนภาคพื้น สำรวจเส้นทางการบิน ซึ่งสามารถนำความรู้ในชั้นเรียนและจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปใช้ในการฝึกงานและการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายธนพล กล่าว

ด้านนายธารินทร์ ดอกกุหลาบ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า เกาหลีเป็นเมืองที่สะอาด มีความปลอดภัย มีเพื่อนร่วมชั้นจากหลายชาติ อาทิ อังกฤษ อเมริกา อิตาลี เนเธอแลนด์ ฮ่องกง จีน สำหรับบรรยากาศในการเรียนการสอนนั้นนักศึกษาตื่นตัวมากกว่าประเทศไทย ทุกคนขยันค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม กระตือรือร้นในการเรียนมาก จึงต้องปรับตัวและขยันมากกว่าตอนเรียนที่ไทย การศึกษาที่เข้มงวด แม้จะดูเหมือนกดดัน แต่ข้อดีคือนักศึกษาเขามีผลตอบรับที่ดีในอนาคต เพราะการงานที่ดี มาจากการศึกษาที่ดี

สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดคือเพื่อนจากเนเธอแลนด์มีความเป็นมิตรมากที่สุด และอีกความประทับใจคือผู้คนท้องถิ่นเกาหลี ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมด้วยการใส่ชุดประจำชาติในชีวิตประจำวัน “ผมได้นำเรื่องประวัติศาสตร์มวยไทยไปนำเสนอ สิ่งที่ผมได้กลับมาจากการแลกเปลี่ยนคือการแบ่งแยกขยะ อยากให้คนไทยนึกถึงสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น” ขณะนี้ผมกำลังเข้าฝึกสหกิจศึกษาที่ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ในฝ่ายงานการตลาดระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมาใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี” ด้านนายธารินทร์ กล่าว

////

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีที่สร้างสรรค์และมีส่วนทำให้นักศึกษานำประสบการณ์ในชีวิต มาเพิ่มโอกาสในการเลือกอาชีพที่ดีในอนาคตต่อไป

บทความแนะนำ