นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง สอบรับตรง

รับตรง 60 โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ ม.เชียงใหม่

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ ม.เชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่านระบบรับตรง โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ ม.เชียงใหม่

สาขาที่เปิดและจำนวนที่รับ

1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 คน
2. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) จำนวน 20 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง โดยไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา และไม่เป็นโรคหรือความพิการอื่นๆ รวมถึงความพิการทางสมอง ที่คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน โดยมีความเห็นของแพทย์ประกอบ

3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

4. มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 แต่ละชั้นปี ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนปีการศึกษาที่ประกาศรับสมัคร โดยมีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 แต่ละชั้นปีไม่น้อยกว่า 2.75

5.สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (YSC.CS & YSC.EN)

– เป็นนักเรียนจากโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิกที่ผ่านเข้าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการในระดับที่เทียบเท่ากัน ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก โดยสามารถสอบถามข้อมูลการแข่งขันที่เทียบเท่า ทาง E-mail : cpe@eng.cmu.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 053-942023

6. สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย(หลักสูตรสองภาษา)

– เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับประเทศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับประเทศ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (YSC.CS & YSC.EN)

– เป็นนักเรียนจากโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิกที่ผ่านเข้าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในเกณฑ์ ดีเด่น และ ดี จากการทดสอบวัดความสามารถ ทางด้านไอที (ISNE Proficiency Test)

– เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการในระดับที่เทียบเท่ากัน ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก โดยสามารถสอบถามข้อมูลการแข่งขันที่เทียบเท่า ทาง E-mail : cpe@eng.cmu.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 053-942023

กำหนดการคัดเลือก

รับสมัครผ่านสถานศึกษา ถึงวันที่ 9 กันยายน 2559

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 กันยายน 2559

– สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 กันยายน 2559

– ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 17 ตุลาคม 2559

– การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559

– ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ภายในวันที่ 25-28 เมษายน 2560

ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : http://reg.eng.cmu.ac.th/reg/

————————————————

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง 

>> รับตรง 60 โครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน คณะวิศวะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

>> รับตรง 5 โครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com