คณะวิจิตรศิลป์ นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

รับตรงทั่วประเทศ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรงทั่วประเทศ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง โครงการรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

เปิดแล้ว! รับตรง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560

รับตรงทั่วประเทศ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

กำหนดการคัดเลือก

– รับสมัคร ชำระเงิน และส่งเอกสารประกอบการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน  2559 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ : http://202.28.25.130/~web2556/fofa_admid/)

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชาสามัญ วิชาเฉพาะ วันที่  19 ธันวาคม 2559

– สอบคัดเลือก วันที่ 7 – 8 มกราคม 2560

– ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

– สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 มีนาคม 2560

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่  20 มีนาคม 2560

จำนวนที่รับ

– สาขาวิชาจิตรกรรม จำนวน 12 คน

– สาขาวิชาประติมากรรม จำนวน 19 คน

– สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ จำนวน 20 คน

** รวมทั้งหมด 51 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า

– ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการรับสมัคร

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

– วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ให้ค่าน้ำหนัก 40%

– วิชาทักษะทางทัศนศิลป์ ให้ค่าน้ำหนัก 30% กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 50 คะแนน

– วิชาความรู้ทางทัศนศิลป์ ให้ค่าน้ำหนัก 30%

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://www.finearts.cmu.ac.th/

ติดตามข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้ที่ : https://www.facebook.com/ugradadmissions.cmu/?fref=nf

เว็บไซต์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : http://www.finearts.cmu.ac.th/