Cybermetrics Lab E-university Webometrics การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยเอกชน

5 มหาวิทยาลัยเอกชน ที่ติดอันดับ E-university ที่ดีที่สุดในไทย 2017

Home / ข่าวการศึกษา / 5 มหาวิทยาลัยเอกชน ที่ติดอันดับ E-university ที่ดีที่สุดในไทย 2017

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Ranking Web of Universities โดยนำข้อมูลจากมหาวิทยาลัยกว่า 2 หมื่นแห่งทั่วโลก โดย Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศประเมินผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต นอกเหนือจากการวัดด้วยดัชนีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการอ้างอิงผลงานวิจัย เรียกง่ายๆ ว่าวัดความเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)

5 อันดับ มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ ที่ดีที่สุดในไทย

สำหรับผลการจัดอันดับล่าสุด 5 มหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีการค้นหามากที่สุดในเดือนมกราคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ webometrics.info/en/Asia/Thailand พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงอันดับจากเดิมเมื่อเปรียบเทียบในปี 2559 และปี 2560 โดยมหาวิทยาลัยเอกชนทั้ง 5 ลำดับ ยกระดับความสามารถของตนเองได้ดีขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา นับเป็นก้าวๆ หนึ่งของความสำเร็จในการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชนไทยที่ติดใน 5 อันดับแรก ดังนี้

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU)

ได้รับการประเมิน และจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดในเมืองไทย อยู่อันดับที่ 19 ขยับขึ้นจากปีที่แล้วอันดับที่ 20 และอยู่อันดับที่ 2,768 ของโลก

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT)

ได้รับการประเมิน และจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดในเมืองไทย อันดับที่ 20 ขยับขึ้นจากปีที่แล้วอันดับที่ 24 และอยู่อันดับที่ 2,885 ของโลก

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU)

ได้รับการประเมิน และจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดในเมืองไทย อันดับที่ 21 ขยับขึ้นจากปีที่แล้วอันดับที่ 31 และอยู่อันดับที่ 2,967 ของโลก

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ได้รับการประเมิน และจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดในเมืองไทย อันดับที่ 27 ขยับขึ้นจากปีที่แล้วอันดับที่ 32 และอยู่อันดับที่ 3,141 ของโลก

อันดับ 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC)

ได้รับการประเมิน และจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดในเมืองไทยอันดับที่ 28 ขยับขึ้นจากปีที่แล้วอันดับที่ 33 และอยู่อันดับที่ 3,199 ของโลก