การจัดอันดับ ม.เอกชน

10 อันดับ ม.เอกชน ที่ดีที่สุด ในด้าน E-university ประจำปี 2016

Home / ข่าวการศึกษา / 10 อันดับ ม.เอกชน ที่ดีที่สุด ในด้าน E-university ประจำปี 2016

Webometrics เว็บไซต์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชื่อดังจากประเทศสเปน ได้ทำการจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities หรือ “Ranking Web of World Universities” วัดความเป็นมหาวิทยาลัยด้านอิเล็กทรอนิกส์ (E-university) โดยเน้นไปที่ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต ซึ่งจัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab เป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 โดยทุกๆ ปี จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคม และช่วงเดือนกรกฎาคม  ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info  ในปี 2016 นี้มาดูกันค่ะว่ามหาวิทยาลัย 10 อันดับที่ดีที่สุดด้านอิเล็กทรอนิกส์จะมีที่ไหนบ้าง?

10 อันดับ ม.เอกชน ที่ดีที่สุด ในด้าน E-university ประจำปี 2016

10 มหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุด 2016

เกณฑ์การประเมินที่ Webometrics ใช้ประกอบการจัดอันดับมีดังต่อไปนี้

1. VISIBILITY (50%) เป็นการใช้ค่าเฉลี่ยระหว่าง Majestic SEO และ ahrefs ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลจำนวนลิงค์ ภายนอกที่ลิงค์เข้ามาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

2. PRESENCE (10%) คือการวัดจำนวนหน้าเว็บเพจของมหาวิทยาลัยภายใต้โดเมน ซึ่งไม่นับรวม .pdf files (วัดด้วย Google)

3. OPENNESS (10%) คือการวัดจำนวนไฟล์เอกสาร (.pdf files) ที่นำเสนอบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (วัดด้วย Google)

4. EXCELLENCE (30%) = จำนวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งรวบรวม 10% ของงานวิจัยหรือเอกสารวิชาการที่ถูกนำไปอ้างอิงมากที่สุดในแต่ละสาขาวิชา ในระยะเวลา 5 ปี

ผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในด้าน E-university ประจำปี 2016 มีดังต่อไปนี้คือ

อันดับ 1. ม.รังสิต
อันดับในไทย 20 , อันดับโลก 2114

อันดับ 2.ม.เทคโนโลยีมหานคร
อันดับในไทย 24 , อันดับโลก 2256

อันดับ 3.ม.กรุงเทพ
อันดับในไทย 31 , อันดับโลก 2604

อันดับ 4.ม.หอการค้าไทย
อันดับในไทย 32 , อันดับโลก 2760

อันดับ 5.ม.พายัพ
อันดับในไทย 33 , อันดับโลก 2904

อันดับ 6.ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อันดับในไทย 34 , อันดับโลก 2915

อันดับ 7.ม.สยาม
อันดับในไทย 42 , อันดับโลก 3226

อันดับ 8.ม.ราชธานี
อันดับในไทย 46 , อันดับโลก 3351

อันดับ 9.ม.ศรีปทุม
อันดับในไทย 60 , อันดับโลก 4245

อันดับ 10.ม.เกษมบัณฑิต
อันดับในไทย 63 , อันดับโลก 4279

 

ที่มา: http://www.webometrics.info/en/Asia/thailand

http://manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9590000014430