คณะน่าเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จบแล้วทำงานอะไร วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาที่เริ่มเรียนตั้งแต่งานด้านอุตสาหกรรม จนถึงงานด้านบริหารจัดการ

Home / ข่าวการศึกษา / วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาที่เริ่มเรียนตั้งแต่งานด้านอุตสาหกรรม จนถึงงานด้านบริหารจัดการ

สาขาน่าเรียน วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) เป็นการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม การวิจัย ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดการและประเมินผล ระบบต่าง ๆ โดยจะครอลคลุมทุกด้านทั้ง บุคคล สารสนเทศ อุปกรณ์ พลังงาน วัสดุ สถานที่ เวลา และการเงิน

วิศวกรรมอุตสาหการ เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

โดยจะอาศัยหลัการและวิธีการทางด้านการวิเคราห์และสังเคราะห์ด้านวิศวกรรมเข้ามาช่วยทำให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังรวมถึงความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ การตลาด การบริหารจัดการ สารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และจิตวิทยา เข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกันด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

วิศวกรรมอุตสาหการ เรียนเกี่ยวกับอะไร

งานของวิศวกรอุตสาหการ จะเกี่ยวข้องกับการลดเวลาการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่าย วัสดุ พลังงาน และทรัพยากรอื่น ๆ รวมไปถึงงานการควบคุมคุณภาพของการผลิตหรือการดำเนินงาน เพื่อให้อยู่ในระดับที่ต้องการโดยหากลวิธีต่าง ๆ ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้คุ้มค่าที่สุด ขณะที่วิศวกรรมสาขาอื่น ๆ จะเกี่ยวกับทักษะเฉพาะทาง

วิศวกรรมอุตสาหการจะถูกใช้อย่างกว้างขวางในงานหลาย ๆ ด้าน ทั้งทางอุตสาหกรรมตลอดจนงานบริหารการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดการรายได้ การจองที่นั่งของสายการบิน การจัดการคิว หรือลำดับการบริการของสวนสนุก การวางระเบียบการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่มีขั้นตอนซับซ้อน การบริหารห่วงโซ่อุปทาน การจัดการคลังพัสดุ การบริหารการขนส่งและการกระจายสินค้า ดำเนินการและตรวจสอบการควบคุมคุณภาพการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพหรือวิธีการปฏิบัติงานในโรงงานเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ใครที่เหมาะเรียนกับสาขานี้

 1. ต้องเป็นคนช่างสังเกต
 2. เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์
 3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด
 4. เป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 5. มีทักษะทางคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี

คะแนนที่ใช้ในการสมัคร (รอบแอดมิชชัน)

 • GPAX
 • O-NET
 • GAT / PAT

* สำหรับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าในรอบอื่น ๆ อาจจะมีความแตกต่างของคะแนนที่ใช้ไม่เหมือนกัน ซึ่งน้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือคณะ/สาขาวิชา ที่น้อง ๆ ต้องการได้เลยค่ะ

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน วิศวกรรมอุตสาหการ

 • ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ : คลิกที่นี่
 • ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ : คลิกที่นี่
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : คลิกที่นี่
 • ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : คลิกที่นี่
 • ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง : คลิกที่นี่
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล : คลิกที่นี่
 • ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ : คลิกที่นี่
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ : คลิกที่นี่
 • ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น : คลิกที่นี่
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ : คลิกที่นี่
 • ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ : คลิกที่นี่
 • ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พะเยา : คลิกที่นี่
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี : คลิกที่นี่

* นี่เป็นเพียงตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เกิดทางด้านนี้เท่านั้น ยังมีมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่เปิดสอนอีกนะจ๊ะ จะมีที่ไหนอีกบางน้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์สถาบันการศึกษาที่น้อง ๆ สนใจได้เลย

จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง ?

 1. ผู้จัดการโรงงาน
 2. วิศวกรวางระบบ
 3. วิศวกรโรงงาน
 4. วิศวกรโครงการ
 5. วิศวกรในหน่วยงานของรัฐ
 6. วิศวกรในสถาบันการเงินและอุตสาหกรรมบริการชั้นนำของประเทศ ฯลฯ

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, admission.eng.ku.ac.thwww.eg.mahidol.ac.th

บทความที่น่าสนใจ