ทุนการศึกษา ทุนปริญญาโท ทุนเรียนต่อ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อประเทศจีน

เปิดรับสมัคร ทุนเรียนต่อ ที่ Zhejiang University ประเทศจีน ประจำปี 2019

Home / ข่าวการศึกษา / เปิดรับสมัคร ทุนเรียนต่อ ที่ Zhejiang University ประเทศจีน ประจำปี 2019

Zhejiang University ให้ทุน The Asian Future Leaders Scholarship Program (AFLSP) ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2019

เปิดรับสมัคร ทุนเรียนต่อ ที่ Zhejiang University 2019

ทุน AFLSP เป็นทุนของ Zhejiang University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของจีน ที่มีประวัติการก่อตั้งมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 1897 อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการสอนเด็กต่างชาติมาตั้งแต่ปี 1979 ทำให้มีนักศึกษาต่างชาติเกือบ 30,000 คนมาเรียนที่นี่

ขอบเขตการให้ทุน

 • ได้รับการยกเว้นค่าเรียน
 • มีที่พักในมหาวิทยาลัยให้ฟรี
 • มีเงินสนับสนุนรายเดือนให้เดือนละ 6,000 หยวน (ประมาณ 28,500 บาท)
 • ทำประกันสุขภาพให้

โดยทุนนี้จะให้กับนักศึกษาที่มาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชา และสิทธิการได้ทุนจะมีระยะเวลาเพียงแค่ 2 ปีเท่านั้น

Zhejiang University

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องเป็นประชากรของประเทศในทวีปเอเชีย (ที่ไม่ใช่คนจีน)

2. ต้องจบปริญญาตรี และมีอายุห้ามเกิน 35 ปี

3. ผู้สมัครต้องสมัครเรียนระดับปริญญาโท หลักสูตรเต็มเวลาที่ Zhejiang University และจะต้องเข้าร่วมกิจรรมของทางมหาวิทยาลัย

4. ผู้สมัครต้องยินยอมที่จะเซ็นชื่อในหนังสือสัญญาของ Bai Xian Asia Institute

5. สำหรับผู้ที่จะสมัครเรียนต่อในสาขาวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญา การศึกษา และกฎหมาย จะต้องมีผลทดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK อยู่ที่ระดับ 4 และได้ 210 คะแนนขึ้นไป และทั้งนี้ผู้ที่เรียนหลักสูตรอินเตอร์จะต้องมีคะแนน  TOEFL อย่างน้อย 90 หรือ IELTS อย่างน้อย 6.5ด้วย
ส่วนผู้ที่จะสมัครในโปรแกรมที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาจีน จะต้องได้ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป

ระยะเวลาการรับสมัคร

วันนี้ – 31 มีนาคม 2019 (จะหยุดทำการในช่วงวันหยุดฤดูหนาวตั้งแต่ 26 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2019)

เอกสารที่ต้องใช้

 • ใบสมัครเข้าเรียน พร้อมติดรูปถ่ายปัจจุบัน
 • ใบสมัครทุน พร้อมติดรูปถ่ายปัจจุบัน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • เอกสารรองรับผลการเรียน และเอกสารยืนยันการทดสอบวัดระดับภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
 • เขียนแผนการเรียน ประสบการณ์การทำงาน เหตุผลที่สมัครทุน ความยาวไม่น้อยกว่า 1,000 คำ เป็นภาษาอังกฤษ
 • มีจดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ฉบับ เป็นภาษาจีน หรืออังกฤษก็ได้
 • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการสมัคร 800 หยวน
 • เอกสารรับตัวนักศึกษาต่างชาติ

วิธีการสมัครทุน

สมัครออนไลนได้ ที่นี่ 

ที่มา :  zju.edu.cn
ภาพ : fu-berlin

บทความแนะนำ