ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาล ทุนเรียนต่อ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อประเทศจีน

ทุนรัฐบาลเฮย์หลงเจีย ให้ทุนเรียนต่อ ปริญญาตรี/ โท/เอก ที่ประเทศจีน 2019

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนรัฐบาลเฮย์หลงเจีย ให้ทุนเรียนต่อ ปริญญาตรี/ โท/เอก ที่ประเทศจีน 2019

รัฐบาลแห่งมณฑลเฮย์หลงเจียงให้ทุน HEILONGJIANG GOVERNMENT SCHOLARSHIP เรียนต่อประเทศจีน ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่สถาบันการศึกษาในมณฑลเฮย์หลงเจียงในปีการศึกษา 2019

ทุนรัฐบาลเฮย์หลงเจีย ให้ทุนเรียนต่อ

ทุนนี้เป็นทุนที่จัดการโดย  มหาวิทยาลัยเจียมู่เซอ ( Jiamusi University ) ซึ่งตั้งอยู่ที่เฮย์หลงเจียง ประเทศจีน ที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 1947 โดยทุนนี้จะเป็นทุนเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ที่ให้กับนักศึกษาต่างชาติ

ขอบเขตการให้ทุน

ทุนที่ให้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ค่าเรียน อุปกรณ์การเรียน หอพัก รวมถึงประกันสุขภาพ ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าใช้จ่ายในการในการใช้ชีวิตประจำวันจะต้องเตรียมมาเอง

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน

1. เป็นนักศึกษาต่างชาติ
2. มีอายุไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

  • ปริญญาตรี ต้องมีอายุต่ำกว่า 25 ปี ต้องมีวุฒิการศึกษารองรับในระดับมัธยมปลาย และมีผลการเรียนดีเยี่ยม
  • ปริญญาโท ต้องมีอายุอายุต่ำกว่า 35 ปี ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีผลการเรียนดีเยี่ยม
  • ปริญญาเอก ต้องมีอายุต่ำกว่า 40 ปี ต้องวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และมีผลการเรียนดีเยี่ยม

HEILONGJIANG

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครทุน

  • ใบสมัครทุน
  • ประกาศนียบัตร / เอกสารรับรองผลการศึกษา
  • แผนการเรียนที่เขียนด้วยภาษาจีน หรืออังกฤษก็ได้
  • จดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ท่าน
  • สำเนาหนังสือเดินทาง
  • ผลตรวจสุขภาพ

ระยะเวลาที่รับสมัคร

ตอนนี้ – 15 เมษายน 2019

** อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Jiamusi University

ภาพ : commons , uchinatravel

บทความแนะนำ