ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาล ทุนรัฐบาลประจำปี 2562 ทุนเรียนต่อ

ทุนรัฐบาลเรียนต่อโท สำหรับภูมิภาคต่างๆ ประจำปี 2562

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนรัฐบาลเรียนต่อโท สำหรับภูมิภาคต่างๆ ประจำปี 2562

ทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ในหมวดทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) ประจำปี 2562

ทุนรัฐบาลเรียนต่อโท สำหรับภูมิภาคต่างๆ

ทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) เป็นทุนเรียนต่อของหน่วยราชการในแต่ละภาคของประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคกลาง, และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในโควตาของภาคกลางจะไม่รวมกรุงเทพฯ เข้าไปด้วย และจังหวัดในภาคตะวันออกอย่าง ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ระยอง, จันทบุรี, ตราด จะไปรวมอยู่กับภาคกลาง โดยจังหวัดในแต่ละภาคที่สามารถขอทุนนี้ได้จะมีดังนี้

รายระเอียดทุน

ทุนที่ให้จะเป็นทุนเรียนปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ พาณิชย์-บัญชี การจัดการ ส่วนจะไปเรียนที่ประเทศไหน สถาบันใด หน่วยงานราชการที่ดูแลรับผิกชอบ กับสำนักงาน ก.พ. จะเป็นผู้พิจารณา และตัดสินใจ

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน

1. กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 หรือเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ได้

2. เรียนด้านเศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือบริหารธุรกิจ

3. มีเกรดเฉลี่ยรวมสะสมอย่างน้อย 3.00 เป็นต้นไป

4. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ ที่สมัครทุนอย่างน้อย 6 เดือน หรือเคยเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียน ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดที่จะขอทุน

5. อายุไม่เกิน 35 ปี

**ผู้ที่ได้ทุนจะต้องกลับมาทำงานในหน่วยงานราชการที่ ก.พ. กำหนดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 เท่า ของเวลาที่ได้รับทุน

วิธีการสมัครทุน

สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://scholar.ocsc.go.th

จากนั้นก็จะมีการสอบแข่งเพื่อชิงทุน ด้วยการสอบข้อเขียน (วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ) และเมื่อสอบข้อเขียนรอบแรกผ่าน ก็จะต้องผ่านการคัดเลือกในรอบสอง โดยการประเมินความเหมาะสมของบุคคล ด้วยวิธีประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ทัศนคติ ฯลฯ ซึ่งอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่นๆ ประกอบกัน

ระยะเวลาในการสมัครทุน

9 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2561

**อ่านรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารของสำนักงาน ก.พ.

บทความแนะนำ