GAT/PAT GAT/PAT 2561

ดูด่วนเลย! ตัวอย่างข้อสอบ รูปแบบ และจำนวนข้อ ของการสอบ GAT/PAT ปี 2561

Home / GAT/PAT / ดูด่วนเลย! ตัวอย่างข้อสอบ รูปแบบ และจำนวนข้อ ของการสอบ GAT/PAT ปี 2561

ใครกำลังเตรียมสอบ GAT/PAT อย่าพลาดเรื่องนี้เลยนะคะ เพราะรูปแบบข้อสอบ,จำนวนข้อ และเนื้อหาในการสอบ GAT/PAT ปี 2561 ออกมาแล้ว รูปแบบข้อสอบหลักยังคงเป็น ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ

ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง คือ รูปแบบข้อสอบ PAT4 ความถนัดสถาปัตย์ เพิ่มจำนวนอัตนัย และเนื้อหาข้อสอบ PAT6 ความทางศิลปกรรมศาสตร์ เพิ่มเนื้อหาการออกแบบค่ะ

เช็กได้ที่ลิ้งค์นี้เลยค่ะ