ทุนการศึกษา ม.ขอนแก่น วิศวะ

บัณฑิต วิศวะ มข. สุดยอดคว้าทุนอเมริกา Fulbright 1 ใน 7 ของประเทศไทย

Home / ดาวเด่นมหาวิทยาลัย / บัณฑิต วิศวะ มข. สุดยอดคว้าทุนอเมริกา Fulbright 1 ใน 7 ของประเทศไทย

กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่างประเทศ และสนับสนุนกิจกรรมนานาชาติ จึงขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวกชกร เข็มทองหลาง บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย เป็น 1 ใน 7 ของประเทศ ผู้คว้าทุน Fulbright ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขา Bioengineering/ Biomedical Engineering ประจำปีการศึกษา 2565 (ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2565 – เดือนพฤษภาคม 2567)

บัณฑิต วิศวะ มข. คว้าทุนอเมริกา Fulbright

นางสาวกชกร เข็มทองหลาง กล่าวว่า ตนเองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับ ทุน Thai Graduate Scholarship Program 2022 (TGS) จากมูลนิธิ Fulbright ทุนการศึกษานี้ มีความหมายต่อตนเอง และเป็นอีกหนึ่งก้าวความฝัน ที่จะได้มีส่วนในการพัฒนาเทคโนโลยี อันจะมีผลต่อประโยชน์ต่อการพัฒนาส่วนรวม และในขณะเดียวกันยังช่วยผลักดันเยาวชนรุ่นใหม่ ให้ทำตามความฝันของตนเอง

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ อาจารย์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ส่งเสริมและสนับสนุน ในด้านต่างๆ และขอบคุณ ศิษย์เก่า Fulbright รวมถึง ครอบครัวและเพื่อนๆ ที่ให้การสนับสนุน ตนเองมาโดยตลอด ในตอนนี้ตนเองพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ที่แน่นอนจะเต็มไปด้วยความท้าทาย และเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตในอนาคต

นางสาวกชกร เข็มทองหลาง

FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP (TGS) เป็นทุนการศึกษา จาก มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน หรือ Fulbright เปิดโอกาศให้นักศึกษาไทย สมัครชิงทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและหรือปริญญาเอก ที่สหรัฐอเมริกา โดยทุนนี้เปิดรับสมัครในทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ เว้นแต่ สาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ไม่มีการฝึกปฏิบัติการทางคลินิก รวมระยะเวลาทุนในแต่ละสาขาวิชา สูงสุดไม่เกิน 2 ปี

บทความแนะนำ