การศึกษาต่างประเทศ จบการศึกษา ประเทศฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์ ออกกฎหมายใหม่ ให้นักศึกษาปลูกต้นไม้อย่างน้อย 10 ต้น ก่อนเรียนจบ

Home / วาไรตี้ / ฟิลิปปินส์ ออกกฎหมายใหม่ ให้นักศึกษาปลูกต้นไม้อย่างน้อย 10 ต้น ก่อนเรียนจบ

นับว่าเป็นปรากฎการณ์ใหม่เลยทีเดียว สำหรับประเทศฟิลิปปินส์ที่ได้มีการร่างกฎหมายใหม่ขึ้นมานั่นก็คือ Graduation Legacy for the Environment Act ที่ให้เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยทุกคน ต้องปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 10 ต้น หากต้องการจบการศึกษา เพื่อเป็นการช่วยลดปัญกาภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ยังได้มีการระบุอีกด้วยว่า การนำกฎหมายนี้มาใช้นั้นจะเป็นการช่วยทำให้มีการปลูกต้นไม้ใหม่มากถึง 525 พันล้านต้นเลยทีเดียว

กฎหมายใหม่ ประเทศฟิลิปปินส์ ให้นักศึกษาปลูกต้นไม้ก่อนเรียนจบ

โดยใน 1 ปีจะมีเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยเรียนจบเป็นจำนวนมาก ดังนั้นประเทศฟิลิปปินส์จึงได้เห็นโอกาสนี้ที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน จึงทำให้ออกกฎหมายดังกล่าวขึ้นมา เพื่อเป็นข้อบังคับให้เด็ก ๆ ทุกคนจะต้องปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 10 ต้นก่อนเรียนจบ

กฎหมายใหม่ ประเทศฟิลิปปินส์ ให้นักศึกษาปลูกต้นไม้ก่อนเรียนจบ 

ทางด้านกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการอุดมศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์ ก็ได้ออกมาช่วยผลักดันให้กฎหมายนี้ถูกนำไปปรับใช้กับโรงเรียนต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน

ในแต่ละปีมีเด็กจบการศึกษาเป็นจำนวนมาก

Gary Alejano ซึ่งเป็นผู้ที่ร่างหลักกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา ได้กล่าวว่า โดยในแต่ละปีจะมีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เรียนจบมากกว่า 12 ล้านคน เด็กชั้นมัธยมอีกเกือบ 5 ล้านคน และนักศึกษามหาวิทยาลัยอีกประมาณ 5 แสนคน ดังนั้นถ้ากฎหมายนี้ถูกนำมาใช้อย่างจริงจัง ก็มั่นใจได้เลยว่าจะมีการปลูกต้นไม้ขึ้นมาใหม่อย่างน้อย 175 ล้านต้นต่อปี

กฎหมายใหม่ ประเทศฟิลิปปินส์ ให้นักศึกษาปลูกต้นไม้ก่อนเรียนจบ 

ต้นไม้เหล่านี้จะถูกนำไปปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ

ต้นไม้เหล่านี้จะถูกนำไปปลูกตามป่าชายเลน พื้นที่ป่า พื้นที่คุ้มครองบางแห่ง สถานที่ทางทหาร เหมืองแร่เก่า และในเขตเมือง ส่วนพันธุ์ต้นไม้ที่จะปลูกจะต้องเหมาะสมกับทำเล ภูมิอากาศ ภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่ และจะเลือกปลูกต้นไม้พื้นเมืองด้วย เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับทำเลได้เป็นอย่างดี

ซึ่งกฎหมายนี้เกิดขึ้นมา เพื่อตอกย้ำความสำคัญของเรื่องสภาพแวดล้อม เพราะประเทศฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศ ที่กำลังเผชิญกับปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าอย่างหนัก โดยมีพื้นที่ป่าลดลงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ เหลืออยู่ที่ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ในศตวรรษที่ 20 และจากสาเหตุนี้จึงทำให้เกิดเป็นภัยธรรมชาติต่าง ๆ ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ดินถล่ม ส่งผลทำให้พืชผลของชาวเมืองมีจำนวนลดลง และเป็นภัยต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้สัตว์ป่า 18 สายพันธุ์และนกอีก 43 สายพันธุ์มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ข้อมูลจาก : http://cnnphilippines.com/, https://essc.org.ph/, FB : The MATTER, www.independent.co.uk

บทความที่น่าสนใจ