ความสุข คอร์สเรียนฟรี คอร์สเรียนออนไลน์

วิชาสร้างความรู้สึกดีให้ตนเอง – คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จาก ม.เชียงใหม่

Home / วาไรตี้ / วิชาสร้างความรู้สึกดีให้ตนเอง – คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จาก ม.เชียงใหม่

เพื่อให้เข้ากับยุคออนไลน์ ช่วงนี้หลาย ๆ มหาวิทยาลัยจึงมีการปรับหลักสูตรให้ทุกคนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอร์สเรียนออนไลน์น่าสนใจ และเรียนฟรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการเรียนเกี่ยวกับ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการคิดของมนุษย์และการสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเอง ผู้ที่เรียนจะได้อะไรจากการเรียนวิชานี้ ไปอ่านรายละเอียดกันค่ะ

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี – การสร้างความรู้สึกดีให้ตนเอง พร้อมประกาศนียบัตร

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการคิดของมนุษย์และการสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเอง ผู้ที่ลงเรียนคอร์สออนไลน์นี้จะได้เรียนเกี่ยวกับ หลักการและเทคนิคการสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเอง ได้แก่ การคิดในทางบวก การสร้างความเข้มแข็งในตนเอง และการพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริง รวมถึงกลวิธีในการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้อาศัยอยู่ได้ตามบริบทสังคมและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4 ข้อดังต่อไปนี้

4 วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการคิดของมนุษย์ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเองได้

2. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการและเทคนิคการสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเองได้แก่ การคิดในทางบวก การสร้างความเข้มแข็งในตนเอง และการพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริงได้

3. ผู้เรียนสามารถบอกความรู้สึกที่ดีให้ตนเองได้ด้วยการคิดในทางบวก การสร้างความเข้มแข็งในตนเอง และการพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริงได้

4. ผู้เรียนสามารถบอกการวิเคราะห์ การวางแผน การดำเนินการ และการประเมินผลการจัดโครงการ การเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้อาศัยอยู่ได้ตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมได้

คุณสมบัติผู้เรียน

สำหรับผู้ที่อ่านรายละเอียดแล้วสนใจ ไม่จำเป็นว่าจะจำกัดเฉพาะนักศึกษา เพราะนักเรียน และประชาชนคนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย สามารถลงเรียนได้ทุกคน โดยหากลงเรียนจะมีจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมง (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

เกณฑ์การวัดผล ถ้าผ่านรับประกาศนียบัตร

เมื่อเรียนจบหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับประกาศนียบัตรในระบบ โดยเกณฑ์การวัดผล มีดังต่อไปนี้

  • เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน
  • กิจกรรมในบทเรียน
  • แบบทดสอบระหว่างเรียน
  • และแบบทดสอบหลังเรียน

**ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้**

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : thaimooc.org

บทความแนะนำ