มมส ลอยกระทง

ขบวนแห่ลอยกระทง นิสิต ม.มหาสารคาม ยิ่งใหญ่ อนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย

Home / วาไรตี้ / ขบวนแห่ลอยกระทง นิสิต ม.มหาสารคาม ยิ่งใหญ่ อนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย

ขบวนแห่ลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบสานประเพณีจัดสวยงามเรียบง่าย องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สโมสรนิสิตทุกคณะ แห่ขบวนงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “มอน้ำชีตุ้มอีสานชาติพันธุ์ โฮมกันสมมาน้ำ”

ขบวนแห่ลอยกระทง นิสิต ม.มหาสารคาม

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สโมสรนิสิตทุกคณะ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด“มอน้ำชีตุ้มอีสานชาติพันธุ์ โฮมกันสมมาน้ำ”

ขบวนแห่ลอยกระทง นิสิต ม.มหาสารคาม ยิ่งใหญ่ อนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย

ในปีนี้ได้ตั้งริ้วขบวน ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวม 20 คณะ มีขบวนบุปผชาติ ขบวนเกียรติยศ ขบวนธิดามอน้ำชี การประกวดกระทงเล็ก และขบวนสืบสานประเพณีลอยกระทง ตั้งอยู่บริเวณอาคารพลศึกษา จากนั้นเคลื่อนขบวนใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2202 ผ่านหน้าอาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี เลี้ยงซ้ายไฟจราจร เคลื่อนขบวนเข้าสู่บริเวณพื้นที่จัดงานลานจอดรถข้างอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามก่อนที่จะมีพิธีเปิดงาน การประกวดธิดามอน้ำชี และลอยกระทงในช่วงกลางคืน

ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ส่งเสริมงานฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง นำมรดกวัฒนธรรมอีสานมาบูรณาการกับประเพณีสำคัญของชาติ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน รักษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และชุมชนรอบข้างอีกด้วย

บทความแนะนำ