การจัดอันดับ มมส

ม.มหาสารคาม ก้าวต่อสู่สากล ติดโผ U-Multirank ปีแรก

Home / วาไรตี้ / ม.มหาสารคาม ก้าวต่อสู่สากล ติดโผ U-Multirank ปีแรก

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า U-Multirank สถาบันการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป และดำเนินการโดยนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในทวีปยุโรป ได้ประกาศการจัดอันดับมหาวิทยาลัย “U-Multirank 2020” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ได้รับคะแนนในระดับดีที่สุดจาก 1 ตัวชี้วัดด้าน การมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค (Regional Engagement) และในการจัดอันดับครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมการจัดอันดับจำนวนกว่า 1,759 แห่ง จาก 92 ประเทศทั่วโลก 

ม.มหาสารคาม ก้าวต่อสู่สากล ติดโผ U-Multirank ปีแรก

U-Multirank ได้เริ่มการจัดอันดับครั้งแรกในปี 2014 U-Multirank ใช้ตัวชี้วัดเพื่อประเมินมหาวิทยาลัยต่างๆ จากผลงานใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน (Teaching & Learning) ด้านการวิจัย (Research) ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) ด้านการต่างประเทศ (International Orientation) และด้านการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค (Regional Engagement) ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับคะแนนระดับ Very Good จาก 1 ในตัวชี้วัดด้านนี้

โดยมหาวิทยาลัยของไทยที่ถูกจัดอันดับในปีนี้ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับการจัดอันดับ U-Multirank ในปีนี้เป็นปีแรก โดยผลการจัดอันดับดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนสำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำให้ได้รับการจัดอันดับและนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยและของเอเชียต่อไป

Link : Thai Ranking , Mahasarakham University

ภาพบรรยากาศ มมส

ม.มหาสารคาม ก้าวต่อสู่สากล ติดโผ U-Multirank ปีแรก

แนะนำ