ม.เชียงใหม่ วิจัย แมลง

มช. พัฒนานวัตกรรม น้ำมันสกัด จาก แมลงทหารเสือ สู่ กีฏสำอาง

Home / วาไรตี้ / มช. พัฒนานวัตกรรม น้ำมันสกัด จาก แมลงทหารเสือ สู่ กีฏสำอาง

ธุรกิจโปรตีนและสารสกัดจากแมลงเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีโอกาสที่จะขยายตัว เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินงานโครงการวิจัยด้านแมลง ที่พร้อมใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รีดสกัดน้ำมันเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย คือ การนำสารสกัดน้ำมันเป็นสารสำคัญในเครื่องสำอาง

น้ำมันสกัด แมลงทหารเสือ สู่ กีฏสำอาง

เมื่อนำน้ำมันสกัดจากแมลงทหารเสือมาผสมในเครื่องสำอาง พบว่า มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการซึมผ่านผิวได้ดี ป้องกันการเกิดสิว ลดปัญหาริ้วรอย และปัญหาฝ้า กระ โดยในกระบวนการได้มีการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ รวมถึงทดสอบประสิทธิผลโดยแพทย์ผิวหนัง และเพื่อความปลอดภัย โครงการได้นำน้ำมันไปส่งตรวจสอบ เรื่องการเป็นพิษหรือการแพ้ใน Lab ที่ได้มาตรฐานระบบการควบคุมคุณภาพและทดสอบความปลอดภัยของ OECD GLP ที่ประเทศเกาหลีใต้ รวมถึงการทำงานร่วมกับศูนย์สัตว์ทดลองของมหาวิทยาลัยด้วย

จากการดำเนินการทั้งหมด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาผลงานวิจัย และนวัตกรรมในลักษณะบูรณาการ และสหวิทยาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยโครงการวิจัยได้คำนึงถึงการเติบโตในอนาคต หากเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ด้วยเหตุนี้ ทางโครงการจึงมีโรงเรือนต้นแบบ ที่มีระบบการควบคุมที่มีคุณภาพ การพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถ สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่เกษตรกร และความมั่นคงทางอาหารของโลกนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจภูมิภาค ตลอดจนต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมได้

โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เวชสำอางครบวงจร จากแมลงทหารเสือ

โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เวชสำอางครบวงจร จากแมลงทหารเสือ ครอบคลุมการทำงานหลายด้าน จากหลากหลายคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เรื่องของการเพราะเลี้ยงตัวอ่อน โดยร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมหาแนวทางการเพาะเลี้ยงว่าควรเลี้ยงอย่างไร สิ่งแวดล้อมอย่างไรที่ดี ซึ่งถ้าหากเลี้ยงในอุณหูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม จะทำให้แมลงเจริญพันธ์ได้ดี

เรื่องการปรับสูตรอาหารเพื่อให้ตัวอ่อนขาวขึ้น น้ำมันมีคุณภาพ ใส และมีกลิ่นลดลง ไปจนถึงขั้นตอนของกระบวนการทำแห้ง การรีดสกัดน้ำมัน ซึ่งเป็นความร่วมมือของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์

จากการวิจัยทำให้ได้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 4% เป็นประมาณ 6.5% ได้น้ำมันคุณภาพดี กลิ่นจางลง และมีสีที่ดีขึ้น เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายคือการนำสารสกัดน้ำมันเป็นสารสำคัญในเครื่องสำอาง จึงนำมาสู่การทำวิจัยร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ทำเครื่องสำอาง 11 ตำรับ

ที่มา ม.เชียงใหม่

บทความแนะนำ