คณะวิทยาศาสตร์ น้ำหนึ่ง BNK48 ประสบการณ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

น้ำหนึ่ง BNK48 กับอนาคตนักควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากรั้ว มธ.

Home / วาไรตี้ / น้ำหนึ่ง BNK48 กับอนาคตนักควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากรั้ว มธ.

นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักวง BNK48 จากเพลงฮิต “คุกกี้เสี่ยงทาย” ที่ร้องและเต้นกันได้ทั่วบ้านทั่วเมือง ซึ่งหนึ่งในสมาชิกวงอย่าง น้ำหนึ่ง-มิลิน ดอกเทียน ที่ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น้ำหนึ่ง ในมุมของนักสิ่งแวดล้อม

วันนี้ สาวน้ำหนึ่งจะมาเปิดเหตุผลที่เลือกเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และบอกเล่าถึงประสบการณ์ในการเรียนที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. กันค่ะ จะสนุกและน่ารักขนาดไหน ไปดูกันเลย

เหตุผลที่เลือกเรียนต่อ.. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เหตุผลในการเลือกเรียนของน้ำหนึ่ง เกิดจากเรียนรู้ในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพัฒนาขึ้นเพื่อฟื้นฟูและบำบัดแหล่งน้ำเสียให้กลายเป็นแหล่งน้ำดีด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด ซึ่งทำให้น้ำหนึ่งรู้สึกรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น และตั้งใจที่จะเดินตามรอยในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประกอบกับความสนใจด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การอาสาปลูกป่าชายเลน จึงทำให้ตนเลือกศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

โดยการเรียนด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จะเน้นการศึกษาเรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม และแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น อาทิ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็นต้น รวมถึงการป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เน้นการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

การเรียนในหลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนรู้ เทคนิคการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment :EIA) ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยจะเน้นการวิเคราะห์ ประเมินถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม อาทิ ในการก่อสร้างอาคารต่างๆ จะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชน โดยเลือกเจาะถนนในช่วงเวลา ที่มีผลกระทบกับประชาชนโดยรอบโครงการน้อยที่สุด มีผ้าแปลนสีเขียว คลุมตึกเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ฯลฯ

ซึ่งแต่ละรายวิชาจะกำหนดให้มีการลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างข้อมูลมาศึกษาต่อ อาทิ การเก็บตัวอย่างน้ำหลังโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำมาตรวจหาปริมาณการปนเปื้อนของน้ำภายในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำเสีย ของสาขาวิชาฯ การศึกษาระบบนิเวศในธรรมชาติและสำรวจแหล่งโบราณสถาน เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางธรรมชาติ และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ฯลฯ

การเรียนรู้ภาคสนาม

ในช่วงการศึกษาภาคสนาม น้ำหนึ่งมีโอกาสไปศึกษาดูงานที่โรงงานผลิตน้ำประปา ได้เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร ทั้งการบำบัด การเก็บตัวอย่างน้ำ การตรวจหาจุลินทรีย์ในน้ำ ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ ทำให้น้ำหนึ่งอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือนักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เนื่องจากบุคลากรในด้านนี้ยังมีความต้องการมากในหลายหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการกลั่นกรองและชี้วัดถึงผลกระทบของโครงการพัฒนาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

เห็นสาวน้ำหนึ่งมีควาตั้งใจขนาดนี้ เหล่าแฟนคลับอย่าลืมช่วยให้กำลังใจสาวน้ำหนึ่งในการเรียนและทำตามความฝันของตัวเองด้วยนะคะ ส่วนใครที่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือหลักสูตรอื่นๆ ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ได้ที่ reg.tu.ac.th ในรอบรับตรงร่วมกัน ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 และรอบแอดมิชชั่นกลาง ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2561

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายรับเข้าศึกษา มธ. โทร. 02-564-4441-79 ต่อ 1634-1638 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ tuadmissions.in.th

บทความแนะนำ