Amuse & Amaze Short Film Contest Season 3 Viral Clip การประกวด พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

นักศึกษา ม.ศรีปทุม รับรางวัลพิเศษ “Amuse & Amaze Short Film Contest Season 3”

Home / กิจกรรม / นักศึกษา ม.ศรีปทุม รับรางวัลพิเศษ “Amuse & Amaze Short Film Contest Season 3”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดพิธีปิดโครงการ “Amuse & Amaze Short Film Contest Season 3” พร้อมประกาศผลและมอบรางวัล Viral Clip ยอดนิยม เงินรางวัล 30,000 บาท

ได้แก่ ทีม 4869 Production นักศึกษาจากรั้ว มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง สลับขั้ว มียอดวิว 18,320 วิว พร้อมเปิดให้สื่อมวลชนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า รอบพิเศษ

นักศึกษา ม.ศรีปทุม รับรางวัลพิเศษ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจในการดำเนินงานเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมสังคมไทยให้สนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ และปลูกฝังให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษา ม.ศรีปทุม รับรางวัล "Amuse & Amaze Short Film Contest Season 3"

รวมทั้งเป็นสถานที่ให้ความรู้และความเพลิดเพลินแก่ครอบครัว รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มีบทบาทหน้าที่เป็นแหล่ง

– การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long Learning)
– แหล่งสาระบันเทิง (Edutainment)
– แหล่งพัฒนาวิชาชีพ (Career Development) และ
– แหล่งท่องเที่ยวอย่างมีสาระ (Edu-tourism Attraction)

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ อพวช. จึงจัดแสดง นิทรรศการและกิจกรรมรวมทั้งการประกวดขึ้นมา ภายใต้แนวคิด

“Fascinating Science วิทยาศาสตร์ชวนพิศวง”

นักศึกษา ม.ศรีปทุม รับรางวัล "Amuse & Amaze Short Film Contest Season 3"

และปีนี้โครงการได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โครงการประกวด Viral Clip พร้อมผลิตและเผยแพร่รายการ “สนุก มหัศจรรย์ ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์” (Amuse & Amaze Short Film Season 3)

เน้นรูปแบบ สารคดี ละครสั้น หรือแอนนิเมชั่น ความยาวตอนละ 10 นาที จำนวน 30 ตอน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ททบ. 5 รวมทั้ง ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TGN โซนยุโรปและเอเชีย อีกจำนวน 60 ตอน

ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนในการเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก โดยในปีนี้ได้มีการกระจายกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไปในระดับมัธยมศึกษาด้วย

โดยมีผู้ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 54 ทีม (213 คน) การจัด Workshop 2 ครั้ง พร้อมมอบทุนในการถ่ายทำ ทีมละ 10,000 บาท มีผู้ส่งพล็อตเรื่องเข้าประกวดในโครงการ 41 ทีม

โดยมี คุณศุ บุญเลี้ยง และ คุณนนทรีย์ นิมิบุตร

เป็นผู้คัดเลือกพล็อตเรื่อง ซึ่งได้ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม ต่อมาจึงเข้าสู่กระบวนการ วันถ่ายทำที่ผ่านมา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นักศึกษา ม.ศรีปทุม รับรางวัล "Amuse & Amaze Short Film Contest Season 3"

ในวันนี้เพื่อผลักดัน อพวช. เป็นแลนด์มาร์คสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป อพวช. จึงได้เปิดบริการให้เข้าชม พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อย่างเป็นทางการ

เพื่อช่วยสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้สนใจข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.facebook.com/amuseandamazecontest

ดูคลิป Team 4869 Production เรื่อง สลับขั้ว

บทความอื่นๆ