กิจกรรมมหาวิทยาลัย ข่าวกิจกรรมการศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนกันยายน 2561

Home / กิจกรรม / ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนกันยายน 2561

CAMPUS CALENDAR SEPTEMBER 2018

3-6 SEP

สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน จัดอบรม IKCEST Training Program ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2561 ณ ห้อง Auditorium อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต

5 SEP

กิจกรรม Sci.KU Research Utilization and Innovation Forum ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมยางพารา” โดยคณะทำงานฝ่ายพัฒนานวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 341 ชั้น 3 อาคาร 45 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

6 SEP

มศว จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส และโรคงูสวัด ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 2 มศว ประสานมิตร

7 SEP

คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงรางวัล ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ชั้น 5 ม.ศรีปทุม กทม.

7 SEP

เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ สนามหน้าอาคาร 16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7-8 SEP

เปิดบ้านสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน “APDI Open House 2018” ในวันที่ 7-8 กันยายน 2561 ณ ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

16-18 SEP

โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ KKU Datathon : HealthTech for Aging” การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับ Word Class ในระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25 SEP

งานเวทีจิตตปัญญาเสวนา ครั้งที่ 66 ในหัวข้อ “ContemplativeWisdom in VUCA Times.” ในวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องสระบัว ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา

25 SEP

ครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 25 กันยายน 2561

30 SEP

เดิน-วิ่ง SILPAKORN CHA-AM MINI-HALF MARATHON ครั้งที่ 1 “วิ่งสาดศิลป์ : Run Fun Art 2018” วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ จ.เพชรบุรี

.

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.64

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTAR