ทุนเรียนฟรี หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เปิดรับสมัครนักศึกษา – ทุนเรียนฟรี

Home / ข่าวการศึกษา / โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เปิดรับสมัครนักศึกษา – ทุนเรียนฟรี

เปิดรับสมัครนักศึกษา ทุนเรียนฟรี โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ พระราม4 หลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล ที่มีคนเรียนมากที่สุดในประเทศ จะดีไหมหากเรียนแล้วไม่ตกงาน มีงานรองรับทันทีหลังเรียนจบ เรียนง่าย จบไว ไม่ต้องสอบเข้า ไม่เอาเกรดเฉลี่ย จะเรียนจบสายไหนมาก็สามารถเรียนได้

ทุนเรียนฟรี หลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล

หลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล 

หลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล

โดยแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี 3 เดือน และภาคปฏิบัติ 3 เดือน การเรียนการสอนจะเน้นคุณภาพจากอาจารย์ที่เป็นแพทย์ พยาบาลโดยตรง ปฏิบัติงานจริงในหอผู้ป่วย และแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 และโรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2 ซึ่งเป็นสถานที่ได้มาตฐานระดับสากล JCI จากสหรัฐอเมริกา

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สามารถใช้ยื่นสมัครงาน ที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทรวมถึงโรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ

หลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล 

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล Practical Nurse (PN) สามารถใช้สิทธิ์เทียบโอนเรียนต่อที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ รับเฉพาะนักศึกษาที่จบหลักสูตรวิชาพนักงานโรงพยาบาล Nurse Aid (NA) ในระยะเวลาเรียน 6 เดือน ของโรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทเท่านั้น

การเรียนการสอนภาคทฤษฎี

การเรียนการสอนภาคทฤษฎี นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพยาบาลขั้นพื้นฐาน การดูแลผู้ป่วย การดูแลเด็กเล็ก และการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงยังมีการทดสอบเพื่อฝึกทักษะทางด้านการพยาบาล ให้เกิดความชำนาญก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานจริงบนหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

หลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล 

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาจากภาคทฤษฎี มาฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะ และความชำนาญ โดยฝึกปฏิบัติตามแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เช่น การฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง และการฝึกปฏิบัติงานจริงบนหอผู้ป่วย ของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 และโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2

คุณสมบัติผู้จะเรียน

  • เพศหญิง อายุระหว่าง 17-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6/กศน./ปวช./ปวส./ป.ตรี
  • สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

สมัคร ทุนเรียนฟรี โทร.096-656-5947
ลงทะเบียนรับทุน

ที่มา www.kluaynamthaischool.com

บทความที่เกี่ยวข้อง