รับตรง 62 รับสมัครนักศึกษา

ม.อีสเทิร์นเอเชีย รับสมัครนักศึกษา 62 โควตารับตรง สาขาละ 20 คนเท่านั้น

Home / ข่าวการศึกษา / ม.อีสเทิร์นเอเชีย รับสมัครนักศึกษา 62 โควตารับตรง สาขาละ 20 คนเท่านั้น

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 200 ไร่ สีของมหาวิทยาลัยคือ “น้ำเงิน – ขาว” สีน้ำเงิน หมายถึง ความมีปัญญา สีขาว หมายถึง ความสง่างาม ดังนั้น สีน้ำเงิน – ขาว จึงสื่อความหมายถึง ความสง่างามของผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา ต้นไม้สัญลักษณ์ คือ ต้นสุพรรณิการ์

ม.อีสเทิร์นเอเชีย รับสมัครนักศึกษา 62 โควตารับตรง สาขาละ 20 คนเท่านั้น (ไม่ต้องสอบข้อเขียน ไม่ต้องสัมภาษณ์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น )

รับสมัครนักศึกษา 62 โควตารับตรง

ม.อีสเทิร์นเอเชีย รับสมัครนักศึกษา 62 โควตารับตรง สาขาละ 20 คนเท่านั้น

1. คณะศิลปศาสตร์

– สาขาวิชาจีนศึกษา (ศึกษาประเทศไต้หวัน 1 ภาคการศึกษา)

– สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ศึกษาประเทศญี่ปุ่น 1 ภาคการศึกษา)

– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศึกษาประเทศมาเลเซีย 1 ภาคการศึกษา)

– สาขาวิชาการท่องเที่ยว (เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรไกด์) )

2. คณะนิติศาสตร์ (หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษด้านกฎหมายโดยเฉพาะ)

3. คณะบริหารธุรกิจ

– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เพิ่มหลักสูตรพิเศษ เตรียมสอบ TAX AUDITOR ฟรีจำนวน 18 ชม. ในชั้นปีที่ 4 เทรอม 1)

– สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาไทย ) (เตรียมสอบ TOEIC ฟรี!!! จำนวน 18 ชม. พร้อมประกาศนียบัตร MINI MBA)

– สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ) (ศึกษาประเทศเกาหลี 1 ภาคการศึกษา)

4. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร

(ภาคพิเศษ เรียน 3ปี)

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ภาคพิเศษ/ภาคปกติ)

สิทธิพิเศษ นักศึกษาโควตา รับโน๊ตบุ๊คฟรี (เรียน 2.5-3 ปี)

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

สิทธิพิเศษ นักศึกษาโควตา รับโน๊ตบุ๊คฟรี

ม.อีสเทิร์นเอเชีย รับสมัครนักศึกษา 62 โควตารับตรง สาขาละ 20 คนเท่านั้น

คณะที่สอบคัดเลือก เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 พฤษภาคม 2562

1. คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

– สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

– ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมสะสมไม่น้อยกว่า 2.50

– ส่วนสูง หญิง ไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร ส่วนสูง ชาย ไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร

– หญิงหรือชายน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ไม่เกินกว่า 70 กิโลกรัม

– หญิงหรือชาย อายุระหว่าง 16 – 26 ปี บริบูรณ์

2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับ 20 ที่นั่ง (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

– สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน

– คะแนนเฉลี่ยรวมสะสม 2.00

3. คณะการบิน จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

– สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน

– คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00

– ส่วนสูง ชาย ไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร

– ส่วนสูง หญิง ไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร โดยมีน้ำหนักเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับส่วนสูง

ม.อีสเทิร์นเอเชีย รับสมัครนักศึกษา 62 โควตารับตรง สาขาละ 20 คนเท่านั้น

สมัครออนไลน์ได้ที่

http://application.eastern-asia.net/

การเดินทาง

รถตู้ : สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-บ้านนา, สายคลองรังสิต-นครนายก

รถโดยสารประจำทาง : สาย 538

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ติดต่อ อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญลึก(อ.จิ๋ว)
สมัครเรียนผ่านไลน์โดยการกดลิ้ง
https://line.me/R/ti/p/%40mxb3815j
📞095-496-9903
ID Line: @mxb3815j
(อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)

บทความอื่น ๆ