ม.รังสิต

เรียนคณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จะได้ไปต่างประเทศหรือไม่ ?

Home / ข่าวการศึกษา / เรียนคณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จะได้ไปต่างประเทศหรือไม่ ?

หลายคนอยากรู้ว่า เรียนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จะได้ไปต่างประเทศหรือไม่ วันนี้เรามีโครงการดีๆ มาแชร์ให้อ่านกัน ไม่เพียงจะได้ไปต่างประเทศหรือไม่เท่านั้น แต่การไปต่างประเทศนี้น้องๆ นักศึกษาจะได้ทั้งเกรด ได้ทั้งใบปริญญา ได้ประสบการณ์ แตกต่างกันไปตามโครงการที่นักศึกษาเลือก ซึ่งโครงการตัวอย่างที่ยกมาสำหรับครั้งนี้เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้น ยังมีโครงการอีกมากมายที่ คณะศิลปศาสตร์ กำลังขยายโครงการความร่วมมือ และเราจะพาน้องๆ ไปแตะขอบฟ้าด้วยกัน

เรียนคณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จะได้ไปต่างประเทศหรือไม่ ?

เมื่อโควิดซา ศิลปศาสตร์จะพาไปโกอินเตอร์

โครงการฝึกงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ ม,รังสิต ได้จัดโครงการฝึกงาน ณ ประเทศฝรั่งเศสขึ้นเมื่อปี 2017 โดยโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต สถาบัน Maison de la Thaïlande และ École Hôtelière de Paris (Jean Drouant) และหลังจากนั้นเป็นต้นมา ก็ได้มีการขยายความร่วมมือเพื่อให้นักศึกษาจากม.รังสิต ไม่ว่าจะอยู่สาขาวิชาไหน คณะใดก็ตาม สามารถเข้าร่วมโครงการฝึกงาน ณ ประเทศฝรั่งเศสได้ เพียงแต่นักศึกษาจะต้องมีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเงื่อนไขข้อนี้ไม่ยาก นักศึกษาสามารถลงเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสพื้นฐานเก็บเกี่ยวความรู้ไว้ก่อนได้ ทั้งนี้ จากการฝึกงานนักศึกษาจะได้ใบรับรอง Certificate จากสถาบัน École Hôtelière de Paris ใบรับรองการฝึกงานจากโรงแรม และใบรับรองการอบรมภาษาฝรั่งเศสจากสถาบัน Maison de la Thaïlande ด้วยเช่นกัน

เรียนคณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จะได้ไปต่างประเทศหรือไม่ ?

โครงการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต สอนการเรียนรู้ภาษาไทย ผ่านระบบวิธีคิดอย่างมีคุณภาพ เพื่อจะได้เรียนรู้ที่จะสื่อสารอย่างมีทักษะ นอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสได้เดินทางไปฝึกงานและเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทยยังต่างประเทศอีกด้วย ไม่เพียงเท่านี้ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น Hanoi University หรือ Can Tho University และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน 2+2 และ 3+1

นับเป็นความหลากหลายของสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาตร์ ม.รังสิต กับความโครงการความร่วมมือที่เอื้อประสบการณ์แก่นักศึกษาของเรา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนแบบไหน สามารถเรียนที่ม.รังสิตเป็นระยะเวลา 4 ปีเลยก็ได้ หรือจะเดินทางไปเรียนที่ประเทศจีน 2 ปี เรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิต 2 ปีก็ได้เช่นกัน

ในแต่ละปีมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากความร่วมมือดังกล่าว นักศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองประเทศได้ อาทิ โครงการ 2+2 หมายถึง นักศึกษาจะต้องลงเรียนที่ ม.รังสิต เป็นระยะเวลา 2 ปี และเรียนที่ประเทศจีนเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยสามารถรับปริญญาได้จากทั้งสองสถาบัน หรือ โครงการ 3+1 หมายถึง นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนชั้นปีการศึกษาที่ 1-3 ที่ ม.รังสิต และเดินทางไปเรียนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการที่ประเทศจีน เป็นระยะเวลาอีก 1 ปี โดยจะได้รับปริญญาที่ ม.รังสิต และรับใบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีนด้วย

โครงการทัศนศึกษาและเรียนภาษาภาคฤดูร้อน ณ ประเทศจีน

อีกหนึ่งโครงการดีๆ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต กับโครงการทัศนศึกษาและการเรียนภาษาฤดูร้อน ที่ประเทศจีน ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเทอมซัมเมอร์ ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถเทียบโอนการเรียนรู้ครั้งนี้เป็นวิชาเรียนได้อีกด้วย

ข้อมูลจาก ม.รังสิต
ภาพจาก https://unsplash.com

บทความที่น่าสนใจ