TCAS62

TCAS 62 รอบ Portfolio รีบสมัครก่อนจะไม่ทัน #dek62

Home / ข่าวการศึกษา / TCAS 62 รอบ Portfolio รีบสมัครก่อนจะไม่ทัน #dek62

น้องคนไหนที่จะสมัคร TCAS รอบ 1 หรือรอบยื่น Portfolio แนะนำให้รีบหน่อย เพราะอีกสัปดาห์นิดๆ ก็จะปิดรับสมัครแล้ว และน้องๆ หลายคนนั้นก็ได้เจอปัญหามากมายในการสมัครสอบ ตั้งแต่การลงทะเบียนในเว็บไซต์ MyTcas กันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหน้าสมัครค้าง เข้าไม่ได้ สมัครแล้วยังไม่ได้อีเมลยืนยัน ข้อมูลผิด ข้อมูลหาย

TCAS 62 รอบ Portfolio รีบสมัครก่อนจะไม่ทัน

ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ก็ทำให้น้องๆ ม.6 ยังไม่ได้ไปสมัครรอบ  Portfolio กับทางมหาวิทยาลัย แต่ทางมหาวิทยาลัยก็มีกำหนดการในการเปิดรับเช่นกัน ซึ่งโดยส่วนมากจะเปิดรับถึงแค่ 12 – 15 ธันวาคม 2651 เท่านั้น ใครที่ยังมีปัญหากับระบบให้รีบจัดการ ก่อนที่จะสมัครกันไม่ทันนะเด็กๆ เรามาดูกันดีกว่าว่า TCAS รอบ 1 ของแต่ละที่เปิดรับสมัครกันถึงวันไหนบ้าง

อ่านเพิ่มเติม : รวมมหาวิทยาลัย ที่อัปเดตรายละเอียดการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio – TCAS62

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปิดรับสมัครวันที่ 12 ธันวาคม 2561

– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2561

– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2561

– มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2561

– มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2561

– สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2561

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2561

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2561

– มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2561

– มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2561

– มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปิดรับสมัครวันที่ 28 ธันวาคม 2561

– มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2561

 

TCAS 62 รอบ Portfolio

มหาวิทยาลัยภาคเหนือ

– มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิดรับสมัครวันที่ 12 ธันวาคม 2561

– มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปิดรับสมัครวันที่ 14 ธันวาคม 2561

– มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2561

– มหาวิทยาลัยพะเยา ปิดรับสมัครวันที่ 14 ธันวาคม 2561

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปิดรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2561

– มหาวิทยาลัยนเรศวร ปิดรับสมัครวันที่ 10 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก & ภาคอีสาน

– มหาวิทยาลัยบูรพา ปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2561

– มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2561

– มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2561

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2561

– มหาวิทยาลัยนครพนม ปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2561

– มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยภาคใต้

– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561

– มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2561

– มหาวิทยาลัยทักษิณ ปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561

บทความแนะนำ