ข้อสอบ ข้อสอบ O-NET คำศัพท์ คำศัพท์ ม.6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด V (ตัววี) ที่ออกสอบ O-NET ม.6 บ่อยที่สุด

Home / ONET / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด V (ตัววี) ที่ออกสอบ O-NET ม.6 บ่อยที่สุด

คำศัพท์หมวดตัว V (วี) ที่มักออกข้อสอบโอเน็ตบ่อยๆ ไม่ได้ให้ความรู้แต่กับเด็กนักเรียนเท่านั้น คนทั่วไปสามารถใช้ฝึกฝนความรู้ได้เช่นกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด V

ที่ออกสอบ O-NET ม.6 บ่อยที่สุด

ลําดับที่ – คําศัพท์ – ความหมาย

1 vacancy = ตําแหน่งว่าง, ห้องว่าง
2 vacation = ช่วงปิดเทอม, วันหยุด
3 vacuum = สุญญากาศ
4 valid = ซึ่งมีเหตุผล, ถูกต้องตามกฎหมาย
5 validate = ทําให้ถูกต้อง, พิสูจน์, ยืนยัน

6 validity = ความมีเหตุผล, ถูกต้องตามกฎหมาย
7 valley = หุบเขา
8 valuable = มีค่า
9 valuation = การตีราคา, การประเมินค่า
10 valve = ลิ้น, ลิ้นเครื่องดนตรีชนิดเป่า

van รถตู้

van รถตู้

11 van = กองหน้า, รถตู้, ตู้สินค้า
12 vanish = หายไป, อันตรธาน, สูญหาย
13 variation = การเปลี่ยนแปลง, รูปแบบที่เปลี่ยนแปลง
14 varied = แตกต่างกัน, คละกันไป, ต่างๆนานา
15 variety = ความหลากหลาย

16 various = ต่างกัน, หลากหลาย, ต่างชนิด, ต่างประเภท
17 vary = เปลี่ยนแปลง
18 vast = ใหญ่, มหึมา
19 veal = เนื้อลูกวัว
20 vegetable = ผัก

(´• ω •`) (^▽^) (⌒ω⌒)

21 vendor = พ่อค้า, แม่ค้า, แผงลอย
22 ventilate = ระบายลม, ระบายอากาศ
23 venue = สถานที่ผู้คนมาทํากิจกรรมร่วมกัน
24 versatile = คล่องแคล่ว, ที่ทําอะไรได้สารพัดอย่าง, มีประโยชน์หลากหลาย
25 vertebrae = ข้อกระดูกสันหลัง

26 vertical = ซึ่งตั้งตรง, ซึ่งตั้งฉากกับแนวราบของขอบฟ้า
27 vessel = ภาชนะ
28 vet = สัตวแพทย์
29 veteran = ทหารผ่านศึก
30 veterinarian = สัตวแพทย์

vibrant = ซึ่งมีชีวิตชีวา

ลําดับที่ – คําศัพท์ – ความหมาย

31 veterinary = เกี่ยวกับสัตวแพทย์
32 via = โดยทาง, โดยเส้นทาง
33 vibrant = ซึ่งมีชีวิตชีวา , ซึ่งสั่นสะเทือน
34 vibration = การสั่น, การแกว่ง, ความตื่นเต้น
35 vice-versa = ในทางกลับกัน

36 vicious = ชั่วช้า, เลวทราม, ดุร้าย
37 victim = เหยื่อ, ผู้เคราะห์ร้าย
38 viewer = ผู้ดู, ผู้ชม
39 village = หมู่บ้านตามบ้านนอก
40 villager = ชาวบ้าน

(´。• ᵕ •。`) ( ´ ▽ ` ) ( ̄▽ ̄) ╰(*´︶`*)╯

41 villain = ตัวร้าย (ทางวรรณกรรม)
42 vine = เถาวัลย์, ไม้เถา
43 violence = ความรุนแรง
44 violent = รุนแรง, ดุเดือด
45 virtue = คุณงามความดี, ความบริสุทธิ์

46 virtuoso = ผู้มีความรู้หรือความสามารถพิเศษ โดยเฉพาะดนตรี
47 visible = มองเห็นได้, สังเกตได้
48 visual = เกี่ยวกับสายตา, เกี่ยวกับการมองเห็น
49 visually = โดยสายตา, โดยทัศน์วิสัย, โดยการมอง
50 vital = จําเป็น

vivid = เจิดจ้า, สว่างไสว, มีชีวิตชีวา

51 vivid = เจิดจ้า, สว่างไสว, มีชีวิตชีวา
52 vocalist = นักร้อง, ผู้ที่ร้องในวงดนตรี
53 vociferous = ซึ่งร้องหนวกหู, ตะโกนร้อง
54 volcanoes = ภูเขาไฟ
55 volt = โวลต์, หน่วยวัดแรงดันไฟฟ้า

56 voltage = แรงดันไฟฟ้าหรือความแตกต่างศักดิ์ที่มีหน่วยเป็นโวลต์
57 voluble = พูดคล่อง, พูดเก่ง
58 volunteer = อาสาสมัคร, ผู้สมัคร
59 vomit = อาเจียน, ทําให้อาเจียน
60 voracious = โลภมาก, ละโมบ, กระหาย

61 vow = สาบาน, ให้คํามั่น
62 vowel = เสียงสระ, อักษรแทนเสียงสระ

ไฟล์ PDF สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6 หน้าที่ 1-71 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.3 หน้าที่ 72-175 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.6 หน้าที่ 176-281 

ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Link 1 > คำศัพท์ภาษาอังกฤษ -vocabulary : หรือ Link 2 >สำรอง คลิกที่นี่ (Google drive)

ภาพจาก www.pexels.com/@kaip

บทความแนะนำ