น้องใหม่ บายศรีสู่ขวัญ ม.มหาสารคาม มมส

บรรยากาศ บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ วิถีใหม่ New Normal – รุ่นภุมริน 12

Home / วาไรตี้ / บรรยากาศ บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ วิถีใหม่ New Normal – รุ่นภุมริน 12

ที่บริเวณลานอัฐศิลป์ (ลานแปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม องค์การนิสิต ร่วมกับ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นภุมริน 12 ภายใต้แนวคิด “โฮมขวัญน้อง จ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอ้ย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก จุดเทียนชัยยอดบายศรี และกล่าวเปิดงาน

บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ วิถีใหม่ แบบ New Normal

โฮมขวัญน้อง จ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอ้ย

มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตรุ่นพี่ นำนิสิตใหม่รุ่นภุมริน 12 จำนวน 1,000 คน เป็นตัวแทนนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 จำนวน 10,874 คน จาก 17 คณะ 2 วิทยาลัย เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

นายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนเรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวอีสานให้คงอยู่

โดยกิจกรรมในวันนี้ สโมสรนิสิตทุกคณะ/วิทยาลัย ได้นํานิสิตใหม่เข้าสู่บริเวณลานอัฐศิลป์ มีขบวนอัญเชิญตราโรจนากร ขบวนอันเชิญพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ขบวนอัญเชิญบายศรีและเครื่องคาย ขบวนนางรําเข้าสู่บริเวณพิธี ชมการแสดงจากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ บรรเลงดนตรีพื้นบ้านโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และอาจารย์มีฤทธิ์ ปัญญาวงศ์ ศิลปินพื้นบ้านอีสาน เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่พราหมณ์บายศรีสู่ขวัญ

จากนั้น อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ที่ร่วมในพิธี ได้นำด้ายมงคลหรือสายสิญจน์เส้นเล็ก ๆ ผูกข้อมือให้นิสิตใหม่เพื่อเป็นการรับขวัญพร้อมกล่าวให้โอวาท สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ ได้เริ่มต้นการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างมีความสุข

ที่มา http://www.msu.ac.th

บทความแนะนำ