คำศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ดอกไม้ไหว้ครู พานไหว้ครู วันไหว้ครู

วันไหว้ครู ภาษาอังกฤษ และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง วันไหว้ครู

Home / วาไรตี้ / วันไหว้ครู ภาษาอังกฤษ และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง วันไหว้ครู

ในช่วงเดือนที่เปิดเทอมใหม่ หรือช่วงเดือนมิถุนายนของทุกๆ ปี จะมีพิธีไหว้ครู ที่ให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความเคารพนับถือ รวมถึงขอขมาครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนกันมา โดยในพิธีนี้จะมีคำหลักๆ ที่สำคัญๆ ที่คนจะนึกถึงก็คือ “พานไหว้ครู” ที่จะตกแต่งให้สวยงาม ตามแต่วัสดุที่จะหาได้ หรือตามแต่ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนนั่นเอง ส่วนใหญ่แล้ว มักจะมีอยู่ 2 ผลการประกวดคือ พานไหว้ครูแบบสวยงาม และพานไหว้ครูแบบความคิดสร้างสรรค์

วันไหว้ครู ภาษาอังกฤษ และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง วันไหว้ครู

The Teacher’s day = วันครู
ceremony = พิธีการ
Thursday = วันพฤหัสบดี

Teacher’s day observation = การไหว้ครู
pay obeisance, salute = ประนมมือ, ไหว้
apologize = ขอขมา
chant = สวดมนต์

respect, esteem = เคารพนับถือ
appreciate = สำนึกบุญคุณ
gratitude = ความกตัญญู

pupil, scholar = ลูกศิษย์

Bouquet = ช่อดอกไม้

ส่วนประกอบในพานไหว้ครู

Pedestal tray = พาน

Crown flower = ดอกรัก
Ixora = ดอกเข็ม
Marigold = ดอกดาวเรือง
Amaranth = ดอกบานไม่รู้โรย
Rose = ดอกกุหลาบ
Banana leaf = ใบตอง

: > ความหมายของสิ่งที่อยู่ในพานดอกไม้ ไหว้ครู

วันไหว้ครู ภาษาอังกฤษและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

วันไหว้ครู ภาษาอังกฤษ และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในวันไหว้ครู

Bermuda grass, lawn grass, wire grass = หญ้าแพรก
Eggplant flowers = ดอกมะเขือ
Popped rice = ข้าวตอก
Joss stick, incense = ธูป
Candle = เทียนไข

บทความที่เกี่ยวกับ พานไหว้ครู