กิจกรรมมหาวิทยาลัย ข่าวกิจกรรมการศึกษา ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม 2562

Home / กิจกรรม / ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม 2562

CAMPUS CALENDAR MARCH 2019

1-6 MAR

นิทรรศการ เป็นไท(ย) นิทรรศการจัดแสดงผลงานในรายวิชาศิลปะไทยร่วมสมัย ของนิสิตชั้นปี 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สามารถเข้าชมได้ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ไซน์ ปาร์ค ตึก 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร

12 MAR

คอนเสิร์ตเพื่อน้อง “UTK Friend Fun Fair Festival” วันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาฟุตบอล ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

15-18 MAR

นิทรรศการ “มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” เนื่องในโอกาสสถาปนาครบรอบ 60 ปี วันที่ 15-18 มีนาคม 2562

17 MAR

RMCS Mini Marathon 2019 “เดิน-วิ่ง สร้างพลังกาย พลังใจ และพลังปัญญา” วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

17-18 MAR

“งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. 2562” KMUTNB INNOVATION AWARDS 2019 วันที่ 17-18 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมประดู่แดง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

22-24 MAR

JUBJIT8 “Has a Secret…เพราะทุกคนมีความลับ” ค่ายจิตวิทยา มธ. วันที่ 22-24 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

23-24 MAR

“OPEN HOUSE 2019 : 8 เส้นทางฝันนับวันสู่รั้วจามจุรี” ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24 MAR

“Silpakorn Run” ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

29-31 MAR

ค่ายวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ “Young ED Star Camp” วันที่ 29-31 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

30 MAR

Run for Science @MJU 2019 #2nd ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

.

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.70

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTAR