กิจกรรมมหาวิทยาลัย ข่าวกิจกรรมการศึกษา ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนเมษายน 2562

Home / กิจกรรม / ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนเมษายน 2562

CAMPUS CALENDAR APRIL 2019

1 APR

โครงการ Tech Talk Season 4 หัวข้อ “พูดไม่เก็ต ต้องสเก็ตช์ด้วยภาพ เจาะลึกการสื่อสารด้วยแนวคิด Infographic แบบ Professional” วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ม.ศรีปทุม

5 APR

“ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี 2562 วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ลาน West Court อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

5-8 APR

“ค่ายอยากเป็นวิศวะ มหิดล ครั้งที่ 20” วันที่ 5-8 เมษายน 2562 ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

6-10 APR

โครงการค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน #ค่าย๔ วันที่ 6-10 เมษายน 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

7 APR

“ขอนแก่น เสียงแคน ดอกคูน มินิมาราธอน ครั้งที่ 4” เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของ “พี่เสือ” จรัส มั่ง วันที่ 7 เมษายน 2562 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7-8 APR

พิธีรับประราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 7-8 เมษายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

23-24 APR

นิทรรศการ การแสดงผลงานนวัตกรรมนิสิต จาก 15 คณะ วันที่ 23-24 เมษายน 2562 เวลา 11.00-19.00 น. ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ หน้าอาคาร ระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

24-25 APR

ค่าย จัดให้แซ่ด DPU Startup Summer Camp รวมแนวคิดต่างๆ ในด้านการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล วันที่ 24-25 เมษายน 2562 ณ DPU X Space มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

28 APR

โครงการ HUSO HAPPY RUN ครั้งที่ 2 กิจกรรมเดิน-วิ่ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี วันที่ 28 เมษายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

29-30 APR

ชวนเยาวชนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ Science Summer School เพื่อเป็นการเสริมทักษะและกระตุ้นการใฝ่รู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชน วันที่ 29-30 เมษายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

.

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.71

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTAR