กิจกรรมมหาวิทยาลัย ข่าวกิจกรรมการศึกษา ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนพฤษภาคม 2562

Home / กิจกรรม / ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนพฤษภาคม 2562

CAMPUS CALENDAR MAY 2019

4-5 MAY

Thailand Woodworking Fair วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

10 MAY

ละครเวที “สมหวัง 2019” วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

12 MAY

เดิน-วิ่งรามาธิบดี 54 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ คณะแทพยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามหก

15-31 MAY

นิทรรศการจิตรกรรม “Soul” จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 หอศิลป์จามจุรี จุฬาฯ

19 MAY

เดิน-วิ่ง เอ็กซ์เอ็มบีเอ ธรรมศาสตร์ (TBS X-MBA RUN) วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

20-26 MAY

CYC 28th ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 20-26 พฤษภาคม 2562 ณ ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ จัดโดย ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.เชียงใหม่

22-26 MAY

“ค่ายศิลป์ปั้นครู ครั้งที่ 3 ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร” วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

23-24 MAY

งานเสนอผลงานวิจัย SCIENCE RESEARCH CONFERENCE คณะวิทยาศาสตร์ มศว ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

29 MAY

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560-2561 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

30-31 MAY

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี ม.บูรพา

.

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.72

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTAR