issue57 กิจกรรมมหาวิทยาลัย ข่าวกิจกรรมการศึกษา รังสิต

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนกุมภาพันธ์ 2561

Home / กิจกรรม / ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนกุมภาพันธ์ 2561

CAMPUS CALENDAR FABRUARY 2018

1-27 FEB

จุฬาฯ ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์: ครั้งที่ 6 ผลงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย สื่อผสม เซรามิก งานเย็บปัก ของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจุฬาฯ จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1-28 FEB

คลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รณรงค์รักษาฟันคุด สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยจะตั้งบูทให้บริการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561

1-28 FEB

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัคร นักศึกษาปี การศึกษา 2561 (รอบ 2 โควตา) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 5 เมษายน 2561 ทั้งหมด 13 สาขา สามารถดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.entrance.dusit.ac.th หรือโทร. 02-244-5555 ตามวันเวลาราชการ

7 FEB

พิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลคะแนนดีเยี่ยม แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

7-9 FEB

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร” ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

8, 22 FEB

สำนักหอสมุด ร่วมกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เวลา 9.00-15.00 น. ณ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 8 และ 22 กุมภาพันธ์ 2561

10-18 FEB

งานแสดงพืชผลการเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ เชิญมาเลือกชมสินค้าพืช ผัก ผลไม้ สัตว์เลี้ยงและความรู้ดีๆ มีสาระจากการประชุมวิชาการเกษตร ในงาน เกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์ “4.0 นวัตกรรมก้าวไกล เกษตรไทยยั่งยืน” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในวันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ 2561

12 FEB

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

14-15 FEB

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติสารพิษจากเชื้อรา ICM 2018 and The 2nd AMAMT 2018 หัวข้อ “Driving Mycotoxin Research Toward Global Food Security” ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

18 FEB

กิจกรรมเดิน-วิ่ง Run for Happiness 2018 ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

.

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.57

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTAR