กิจกรรมมหาวิทยาลัย ข่าวกิจกรรมการศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนสิงหาคม 2561

Home / กิจกรรม / ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนสิงหาคม 2561

CAMPUS CALENDAR AUGUST 2018

1-31 AUG

นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปิน ศาสตราจารย์ กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี “MY WAYS III” ตั้งแต่วันนี้ – 14 กันยายน 2561 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 AUG

กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

8 AUG

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 เรื่องการผลิตแพทย์เพื่อการสนองต่อ Healthcart Thailand 4.0 ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1-3 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

8 AUG

การประชุมวิชาการในหัวข้อ “ชุมชนาภิวัตน์: ชนบทในเมือง เมืองในชนบท” วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

16-18 AUG

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25 AUG

Dent Sut Open House 2018 เปิดบ้านทันตแพทย์ มทส. 25 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25-26 AUG

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดค่ายเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ ครั้งที่ 19 วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

26 AUG

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง วิ่งกลับบ้าน วิ่งกับเพื่อน “ร่มรั้วฯ รัน” งานวิ่งของชาววิศวะลาดกระบัง ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561

27-29 AUG

สัปดาห์เภสัชวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2018 วันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

28 AUG

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

.

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.63

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTAR