กิจกรรมมหาวิทยาลัย ข่าวกิจกรรมการศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม 2561

Home / กิจกรรม / ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม 2561

CAMPUS CALENDAR OCTOBER 2018

4-5 OCT

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 วันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6 OCT

เดิน-วิ่ง สิงห์น้ำตาล 20 ปี รปศ. มรย. ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

8 OCT

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง “การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21: สร้างสื่อการเรียนการสอนอย่างไร ให้ตรงใจ GEN Y” วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ม.มหิดล)

13-15 OCT

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดค่ายสานฝันน้องกับเพื่อนพ้องลูกแม่โดม ครั้งที่ 10 ในวันที่ 13-15 ตุลาคม 2561

19-21 OCT

ค่าย PEPC CAMP ครั้งที่ 1 PRE-ENGINEERING PRINCE OF CHUMPHON ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร

21 OCT

กิจกรรม “วิ่งกัน FUN ดี” วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00-09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

21 OCT

80 ปี สวนสุนัน ฮาร์ฟ มาราธอน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

21-25 OCT

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 21-25 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ม.เกษตรศาสตร์

28 OCT

วิ่งกับนายช่าง มข. Super Mini Marathon 2018 วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00-09.00 น. ณ ตึก 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

29 OCT

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการ “MFU BOOK FAIR 2018” วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ม.แม่ฟ้าหลวง

.

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.65

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTAR