9 วิชาสามัญ dek62 o-net TCAS62 ข้อสอบ ข้อสอบโอเน็ต

TCAS62 เจอแน่นอน! เนื้อหาที่ออกสอบ วิชาคณิตศาสตร์ O-NET, PAT1 และ 9 วิชาสามัญ

Home / ข่าวการศึกษา / TCAS62 เจอแน่นอน! เนื้อหาที่ออกสอบ วิชาคณิตศาสตร์ O-NET, PAT1 และ 9 วิชาสามัญ

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับการสอบ O-NET, GAT/PAT (PAT1) และ 9 วิชาสามัญ แล้วน้อง ๆ อ่านหนังสือเตรียมตัวกันพร้อมหรือยัง? เชื่อได้เลยว่าวิชาคณิตศาสตร์ต้องเป็นหนึ่งในวิชาที่น้อง ๆ หลายคนกำลังเครียด กังวลใจ กลัวทำข้อสอบกันไม่ได้อยู่แน่นอน

TCAS62 เจอแน่นอน! เตรียมตัวให้พร้อม

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่คิดไม่ออกมาว่าจะเริ่มอ่านหรือฝึกทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์จากตรงไหนดี ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มีเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่จะออกสอบในการทดสอบ O-NET, PAT1 และ 9 วิชาสามัญ มาฝากกันด้วย อย่ารอช้า! มาดูกันเลยว่ามีเรื่องอะไรกันบ้าง? จะได้เตรียมตัวกันทันนะจ๊ะ

ติวเข้ม ! แคลคูลัส Part 1

O-NET คณิตศาสตร์ ม.6

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

1. จำนวนจริง และเลขยกกำลัง

 • จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์
 • การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนจริง
 • การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนจริง ที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจํานวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์
 • สมบัติของจำนวนจริงและการนำไปใช้

2. ลำดับและอนุกรม

 • ลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด
 • ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต
 • อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต

3. สถิติ

 • ค่ากลางของข้อมูล
 • การวัดการกระจายของข้อมูล
 • การหาตำแหน่งที่ของข้อมูล

4. เซตและการให้เหตุผล

 • เซตและการดำเนินการของเซต
 • การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
 • แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์

5. อัตราส่วนตรีโกณมิติ

 • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูง

6. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 • กราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

7. การแก้สมการ-อสมการ และโจทย์ปัญหาทั่วไป

 • สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง

8. ความน่าจะเป็น

 • กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
 • ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

รูปแบบข้อสอบ

 • จะแบ่งออกเป็น แบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 32 ข้อ 80 คะแนน และแบบระบายคำตอบเป็นค่าหรือตัวเลข จำนวน 8 ข้อ 20 คะแนน รวม 40 ข้อ 100 คะแนน มีเวลาในการทำสอบ 120 นาที

ดูรายละเอียดการทดสอบ O-NET ทั้งหมด : คลิกที่นี่

4 จุดคณิตศาสตร์ ที่ผิดกันบ่อย…

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 1. ตรรกศาสตร์
 2. เซต
 3. ระบบจำนวนจริง
 4. ความสัมพนธ์ และฟังก์ชัน
 5. ฟังก์ชันตรีโกนมิติ
 6. เรขาคณิตวิเคราะห์
 7. ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเซียล และฟังก์ชันลอการิทึม
 8. เมทริกซ์
 9. เวกเตอร์
 10. จำนวนเชิงซ้อน
 11. กำหนดการเชิงเส้น
 12. ลำดับและอนุกรม
 13. แคลคูลัสเบื้องต้น
 14. การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
 15. ความน่าจะเป็น
 16. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 17. การแจกแจงปกติ
 18. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

รูปแบบข้อสอบ

 • เป็นข้อสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 30 ข้อ 180 คะแนน และเป็นแบบระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข จำนวน 15 ข้อ 120 คะแนน รวม 45 ข้อ 300 คะแนนเต็ม โดยจะมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

ดูรายละเอียดการทดสอบ GAT/PAT (PAT1) ทั้งหมด : คลิกที่นี่

The Series สมการแบบนี้ แก้ได้กี่แบบ? EP.1

วิชาสามัญ 9 วิชา

คณิตศาสตร์ 1 เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

1. ความรู้พื้นฐาน

 • ไม่ออกสอบเรื่องเซตและการดำเนินการของเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน แต่จะใช้เป็นความรู้พื้นฐานในสาระอื่น ๆ แทน

2. ระบบจำนวนจริง

 • จำนวนเต็ม
 • จำนวนจริง
 • จำนวนเชิงซ้อน

3. เรขาคณิต

 • เลขาคณิตวิเคราะห์
 • เวกเตอร์
 • ตรีโกณมิติ

4. พีชคณิต

 • เมทรกซ์และดีเทอร์มิแนนท์
 • ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียล
 • ฟังก์ชันลอการิทึม

5. ความน่าจะเป็นและสถิติ

 • ความน่าสนใจ
 • การวิเคราห์ข้อมูลเบื้องต้น

6. แคลคูลัส

 • ลำดับและอนุกรม
 • ลิมิต,
 • อนุพันธ์
 • ปริพันธ์

7. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

 • เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในสาระอื่น  เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

รูปแบบข้อสอบ

 • รูปแบบข้อสอบจะเป็น 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ จำนวน 30 ข้อ 100 คะแนนเต็ม มีเวลาในการทำทั้งหมด 1 ชม. 30 นาที

คณิตศาสตร์ 2 เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 1. จำนวนจริงและการดำเนินการ
 2. การวัด
 3. พีชคณิต
 4. ความน่าจะเป็น

รูปแบบข้อสอบ

 • รูปแบบข้อสอบจะเป็น 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 30 ข้อ 100 คะแนนเต็ม มีเวลาในการทำทั้งหมด 1 ชม. 30 นาที

ดูรายละเอียดการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ทั้งหมด : คลิกที่นี่

บทความที่น่าสนใจ