dek62 TCAS62 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ทปอ. เผยเหลือ 1 แสนที่นั่ง TCAS62 – ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับเยอะที่สุด

Home / ข่าวการศึกษา / ทปอ. เผยเหลือ 1 แสนที่นั่ง TCAS62 – ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับเยอะที่สุด

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดแถลงข่าวภายหลังการประชุมสามัญ ครั้งที่ 6/2561 เกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์สถาบันอุดมศึกษาของไทยในปี 2562 ว่าควรจะต้องมีวิธีการปรับตัวอย่างไรบ้าง

ทปอ. เผยเหลือ 1 แสนที่นั่ง TCAS62

ในสถาวะที่จำนวนนักศึกษาที่รับสมัครผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 หรือ TCAS61 ที่มีการเปิดรับสมัครทั้ง 5 รอบที่ผ่านมา มีจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนน้อยกว่าจำนวนที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ และในแต่ละรอบก็มีน้อง ๆ สละสิทธิ์เป็นจำนวนมาก

 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสำหรับมหาวิทยาลัยไทย หากนักศึกษาที่สมัครสอบน้อยลงเรื่อย ๆ และหลักสูตรไม่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน จะทำให้มหาวิทยาลัยเจอวิกฤตหนักอย่างแน่นอน

ส่วนในปีการศึกษา 2562 มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับสมัครผ่านระบบ TCAS62 จำนวน 92 แห่ง ก็พบว่ามีน้อง ๆ ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2561 รวมทั้งสิ้น 262,474 คน

TCAS62

ในขณะที่ ทปอ. ได้มีการจัดทำโครงสร้างระบบฐานข้อมูลศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 (ผ่านระบบ TREQ) มีจำนวนรับรวมสูงถึง 390,120 คน ดังนั้น ทปอ. การันตีได้เลยว่า จำนวนที่นั่งในมหาวิทยาลัยเปิดรับมีเพียงพอต่อจำนวนน้อง ๆ อย่างแน่นอน โดยแบ่งออกเป็น 5 รอบ ดังต่อไปนี้

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน (portfolio) มี 68 สถาบัน 721 คณะ 4,692 สาขาวิชา/หลักสูตร รับนักศึกษาจำนวน 129,247 คน

รอบที่ 2 โควตา มี 67 สถาบัน 712 คณะ 4,575 สาขาวิชา/หลักสูตร รับนักศึกษาจำนวน 99,320 คน

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท มี 65 สถาบัน 717 คณะ 3,868 สาขาวิชา/หลักสูตร รับนักศึกษาจำนวน 69,441 คน

รอบที่ 4 แอดมิชชัน มี 64 สถาบัน 667 คณะ 3,741 สาขาวิชา/หลักสูตร รับนักศึกษาจำนวน 62,406 คน

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ มี 58 สถาบัน 509 คณะ 2,815 สาขาวิชา/หลักสูตร รับนักศึกษาจำนวน 29,706 คน

นอกจากนี้ ยังมีการรับแบบนานาชาติ มี 12 สถาบัน 46 คณะ 104 สาขาวิชา/หลักสูตร รับนักศึกษาจำนวน 5,071 คน และโครงการทุนฯ มี 4 สถาบัน 9 คณะ 16 สาขาวิชา/หลักสูตร รับนักศึกษาจำนวน 172 คน

TCAS62

5 อันดับแรก สถาบันที่มีจำนวนรับนักศึกษามากที่สุด

ทั้งนี้ ยังได้มีการเปิดเผยรายชื่อสถาบัน 5 อันดับแรกที่มีจำนวนรับนักศึกษามากที่สุด ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่

  • อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับนักศึกษา 36,650 คน
  • อันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับนักศึกษา 22,017 คน
  • อันดับ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับนักศึกษา 19,973 คน
  • อันดับ 4 มหาวิทยาลัยพะเยา รับนักศึกษา 17,728 คน
  • อันดับ 5 มหาวิทยาลัยบูรพา รับนักศึกษา 17,633 คน

ที่มา : www.chiangmainews.co.th

บทความที่น่าสนใจ