GAT GAT/PAT PAT ข้อควรปฏิบัติ นักเรียน สอบ

12 เรื่องน่ารู้ ก่อนสมัครสอบ GAT/PAT อ่านเลย!!

Home / GAT/PAT / 12 เรื่องน่ารู้ ก่อนสมัครสอบ GAT/PAT อ่านเลย!!

เชื่อว่าน้องๆ หลายคนอาจจะสับสนหรืองงอยู่ว่าการสอบ GAT/PAT นั้นมีความสำคัญอย่างไร? แล้วคะแนนที่ได้นั้นจะนำมาใช้อย่างไรได้บ้าง? วันนี้เราได้สรุปเรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT มาไว้ให้ที่นี่แล้ว อย่ารอช้า! ไปอ่านกันเลย

12 เรื่องน่ารู้ ก่อนสมัครสอบ GAT/PAT

1. ผู้ที่สามารถสมัคร GAT/PAT ได้นั้น ต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น

2. GAT/PAT สามารถสมัครสอบได้ 2 ครั้ง ในหนึ่งปีการศึกษา

3. GAT/PAT มีคะแนนเต็ม 300 คะแนนทุกวิชา เป็นข้อสอบปรนัยและอัตนัยที่ตอบแบบปรนัย

4. GAT/PAT ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง

5. คะแนน GAT/PAT สามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี นับจากวันที่สอบ

6. GAT/PAT มีค่าสมัครวิชาละ 140 บาท

7. การสมัครสอบ GAT/PAT มีการเลือกสนามในการสอบ ดังนั้นเราไม่ควรสมัครช้าหรือรอเพื่อน เพราะสนามสอบใกล้บ้านอาจจะเต็มได้ (โดนไปสอบในที่ไกลๆ ไม่รู้ด้วยนะ)

8. คะแนน GAT/PAT ใช้ในการสมัครรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ตลอดทั้งปีการศึกษา (ซึ่งในแต่ละคณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยก็จะใช้คะแนน GAT/PAT ที่แตกต่างกันออกไป ต้องศึกษารายละเอียดดีๆ ก่อนสอบ)

9. คำว่า GAT ย่อมาจาก General Aptitude Tests เป็นแบบทดสอบความถนัดทั่วไป แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

  • ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50 %
  • ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50 %

10. GAT ในส่วนขอการอ่าน เขียน วิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา หรือ GAT เชื่อมโยงเป็นข้อสอบที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ แต่วิธีการทำกับการตอบจะไม่เหมือนข้อสอบปกติ เราควรศึกษาวิธีการทำและข้อสอบก่อนการไปสอบให้ดี เพื่อที่จะไม่เป็นการเสียคะแนนในส่วนนี้ไป เพราะ GAT อังกฤษมันยากพอสมควรนะ

11. ใครที่อยากเข้าคณะในกลุ่มวิทยาศาตร์ แต่สับสนการสมัคร แนะนำว่าควรสมัครสอบ GAT, PAT1, PAT2 ส่วนใครที่อยากจะเข้าคณะในกลุ่มศิลป์ ควรสมัครสอบ GAT, PAT1, PAT7 เอาไว้เลย อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี้ >> สรุปรายวิชา GAT/PAT ที่ใช้คัดเลือกในแต่ละคณะ/สาขาวิชา

12. PAT ย่อมาจากคำว่า Professional and Academic Aptitude Test เป็นความรู้พื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้นๆ กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้นๆ ให้ประสบความสำเร็จ มี 7 ส่วน คือ

  • PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
  • PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
  • PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
  • PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
  • PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
  • PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ

*** สรุป GAT/PAT เป็นข้อสอบที่สำคัญมาก เพราะใช้ในการยื่นสมัครเข้าเรียนทุกคณะ/สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนั้นน้องๆ คนไหนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจึงจำเป็นต้องเข้า GAT/PAT และต้องศึกษาข้อมูลการสอบให้ดีก่อนสมัครสอบว่าในแต่ละคณะที่เราต้องการเรียนนั้น เขาใช้ GAT/PAT ตัวไหนกันบ้าง…. ขอให้น้องๆ ที่สอบโชคดีกันทุกคนเลยน้าาาาา >^^<

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

>> กำหนดการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

>> สรุปรายวิชา GAT/PAT ที่ใช้คัดเลือกแต่ละคณะ/สาขาวิชา (รับตรงและแอดมิชชัน)

>> วิธีการคิดคะแนนในระบบแอดมิชชั่น GPAX, O-NET, GAT และ PAT

>> 7 เรื่องสำคัญเกี่ยวกับ GAT/PAT เด็ก ม.6 ควรรู้!!

>> รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT, วิชาสามัญ 7 วิชา (รับตรง)

>> รู้ก่อนเข้าสอบ! เนื้อหา รูปแบบ จำนวน และตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2560