กำหนดการสอบ ตารางสอบ O-NET นักเรียนประถม นักเรียนมัธยม วัดความรู้

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 (สอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560)

Home / ONET / ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 (สอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศกำหนดการและตารางสอบ O-NET ของระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 ออกมาแล้วค่ะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559

ตารางกำหนดการสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559

 

กำหนดการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการสอบO-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการสอบO-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559

มาดูกันค่ะ ว่าห้องสอบ O-NET นำอะไรเข้าได้บ้าง?

ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559

ติดตามรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการสอบ O-NET ได้ที่ : http://www.niets.or.th/th

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง