o-net ข้อสอบ โอเน็ต

สทศ. เปิดให้ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET ได้แล้วทุกวิชา พร้อมเฉลย

Home / ONET / สทศ. เปิดให้ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET ได้แล้วทุกวิชา พร้อมเฉลย

เปิดให้ดาวโหลดแล้ว!! สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดระบบให้น้องๆ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 พร้อมเฉลยทุกวิชา (ข้อสอบของปี 2558) โดยน้องๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดจะต้องทำการลงทะเบียนก่อน จึงจะสามารถดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET ได้ และต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งทำการปิด Pop-up Blocker ก่อนทำการดาวน์โหลดด้วยนะ

สทศ. เปิดให้ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET

น้องสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET ได้ที่เว็บไซต์ : www.niets.or.th/examdownload

หรือสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : www.niets.or.th ที่หน้าแรก แล้วคลิกเมนูดาวน์โหลด จะมีแถบเมนูขึ้นมาให้น้องๆ เลือกข้อสอบ O-NET 2558 ตามภาพตัวอย่างด้านล่างนี้

สทศ. เปิดให้ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET

ลงทะเบียนดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต

สทศ. เปิดให้ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET ได้แล้ว

** หมายเหตุ ข้อสอบและเฉลยคำตอบเป็นลิขสิทธิ์ของ สทศ. การทำซ้ำหรือดัดแปลงเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าหรือจำหน่าย จะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

บทความที่เกี่ยวข้อง :