ข้อสอบ คำศัพท์ คำศัพท์ ป.6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด E รวม 80 คำ ที่มักออกข้อสอบ O-NET ป.6

Home / ONET / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด E รวม 80 คำ ที่มักออกข้อสอบ O-NET ป.6

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด E รวม 80 คำ ที่มักออกข้อสอบ O-NET ป.6

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด E

ลำดับที่ / คำศัพท์ /ความหมาย

1 each = แต่ละ
2 eagle = นกอินทรี
3 ear = หู
4 earache = อาการปวดในหู
5 earth = โลก

6 easily = อย่างง่าย
7 east = ตะวันออก
8 easy = ง่าย
9 eat = กิน
10 eat out = ไปกินอาหารนอกบ้าน

11 eclipse = คราส (สุริยคราส )
12 edge = ขอบ
13 education = การศึกษา
14 eel = ปลาไหล
15 effect = ผลกระทบ

16 egg = ไข่
17 Egypt = ประเทศอียิปต์
18 either = เช่นกัน
19 elbow = ข้อศอก
20 electronic = เกี่ยวกับอีเล็กทรอนิกส์

21 elephant = ช้าง
22 elk = กวางขนาดใหญ่พบในแถบภูเขาร็อกกี้และอเมริกาเหนือ
23 e-mail = ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์
24 emerald = มรกต
25 emission = การแพร่รังสี

26 end = จุดจบ
27 energy = พลังกาย, พลังใจ
28 engine = เครื่องจักร
29 engineer = วิศวกร
30 England = ประเทศอังกฤษ

31 English = ภาษาอังกฤษ
32 enjoy = สนุกสนาน
33 enlightenment = การให้ความรู้
34 enough = เพียงพอ
35 enter = เข้ามา, เข้าไป

36 entertainment = ความสนุกสนาน
37 entrance = ประตูทางเข้า
38 entry = การเข้า
39 envelope = ซองจดหมาย
40 envious = อยากได้ของของคนอื่น, อิจฉา

environment = สิ่งแวดล้อม

environment = สิ่งแวดล้อม

41 environment = สิ่งแวดล้อม
42 equipment = เครื่องมือ
43 equivalent = เสมอ
44 eraser = ผู้ลบ, สิ่งที่ใช้ลบ, ยางลบ
45 erupt = ระเบิด

46 escape = หนี
47 especially = โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
48 estate = มรดก, ทรัพย์สมบัติ, ที่ดิน
49 eve = วันสำคัญ, วันสุกดิบ, เวลาเย็น
50 even = แม้ว่า, แม้แต่

51 evening = ตอนเย็น
52 event = เหตุการณ์
53 ever = ตลอดไป, เคย
54 Everest = ยอดเขาเอเวอเรสต์ในเทือกเขาหิมาลัย
55 every = แต่ละ, ทั้งหมด

56 everybody = ทุกๆ คน
57 everyday = ทุกๆ วัน
58 everyone = ทุกๆ คน
59 everything = ทุกสิ่งทุกอย่าง
60 evil = ชั่วร้าย, ไม่ดี

61 exact = ถูกต้อง
62 example = ตัวอย่าง
63 excellent = ดีมาก
64 except conj. F.W. นอกจาก, เว้นแต่
65 excite = ทำให้ตื่นเต้น, ปลุกปั่น

66 excited = ตื่นเต้น
67 exclaim = อุทาน
68 exclamation mark = เครื่องหมาย (!)
69 excuse = ขอโทษ
70 exercise = ออกกำลังกาย

71 exhausted = หมดแรง, เหนื่อย
72 exhibition = นิทรรศการ
73 exit = ทางออก
74 expansion = การขยายออก
75 expensive = แพง

76 explore = สำรวจ , ค้นหา
77 expression = แสดงความรู้สึก, แสดงความหมาย
78 extra = อย่างพิเศษ
79 eye = ดวงตา
80 eyelash = ขนตา

ภาพจาก www.pexels.com

ไฟล์ PDF สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6 หน้าที่ 1-71 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.3 หน้าที่ 72-175 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.6 หน้าที่ 176-281 

ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Link 1 > คำศัพท์ภาษาอังกฤษ -vocabulary : หรือ Link 2 >สำรอง คลิกที่นี่ (Google drive)

บทความแนะนำ