กำหนดการ TCAS62

กำหนดการ TCAS 62 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการ TCAS62 *อาจมีการเปลี่ยนแปลง GAT/PAT : 23-26 ก.พ. 2562 O-NET : 2-3 มี.ค. 2562 9 วิชาสามัญ : 16-17 มี.ค. 2562 การสมัคร รอบที่ 1 : 1 ก.พ.-15 มี.ค. 2562 รอบที่ 2 : 6-25 เม.ย. 2562 รอบที่ 3 : 27 เม.ย.-17 พ.ค 2562 รอบที่ 4 : 18 พ.ค.-2 มิ.ย. 2562

กำหนดการวันรับปริญญา ในปี 2561 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ

เตรียมของขวัญไว้ให้บัณฑิต เตรียมชุดสวยๆ ไว้ถ่ายรูปกับวันสำคัญของนิสิต นักศึกษา ดูตารางวันรับปริญญา วันซ้อมรับปริญญา วันรับจริง ที่นี่ค่ะ
สถาบันราชภัฏ

เช็คได้ที่นี่!! กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์