TCAS แต่ละรอบคืออะไร

TCAS แต่ละรอบคืออะไร ? สรุปการสมัครสอบ TCAS62 รายละเอียดทั้ง 5 รอบ

กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแล้ว สำหรับช่วงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ TCAS ทั้ง 5 รอบด้วยกัน กำหนดการ รูปแบบการสมัคร คะแนนที่ใช้
จุฬาฯ - มธ. เรียกร้องให้เลื่อนวันสอบ GAT/PAT

แกนนำนิสิต นศ. จุฬาฯ – มธ. เรียกร้องให้เลื่อนวันสอบ GAT/PAT 24 ก.พ. 62 – ตรงกับวันเลือกตั้ง

จุฬาฯ - มธ. เรียกร้องให้เลื่อนวันสอบ GAT/PAT เนื่องจากตรงกับการเลือกตั้งในวันที่ 24 ก.พ. 62 ทำให้ไปลงเสียงในการเลือกตั้งไม่ได้
ปฏิทินสอบเข้ามหาลัย ปี 2561 - 5 รูปแบบ การคัดเลือกนักศึกษาใหม่

ปฏิทินสอบเข้ามหาลัย ปี 2561 – 5 รูปแบบ การคัดเลือกนักศึกษาใหม่

ปฏิทินสอบเข้ามหาลัย ปี 2561 รับนักศึกษาใหม่ในระบบแอดมิชชั่น 61 จะรับสมัครระหว่างวันที่ 5-10 มิถุนายน 2561 ประกาศผลวันที่ 13 กรกฎาคม 2561