คณะอักษรศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เรียนภาษาต่างประเทศ แนะแนวการศึกษา

8 มหาวิทยาลัยไทย เปิดสอนด้านภาษา ที่คนภายนอกเข้าเรียนได้ – ค่าเรียนถูกมาก

Home / วาไรตี้ / 8 มหาวิทยาลัยไทย เปิดสอนด้านภาษา ที่คนภายนอกเข้าเรียนได้ – ค่าเรียนถูกมาก

แคมปัส-สตาร์ มีข่าวการศึกษาดี ๆ มาฝากกันอีกแล้วจ๊ะ สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่อยากเรียนต่อด้านภาษาต่างประเทศเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถด้านภาษาของตนเอง แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกเรียนที่สถาบันไหนดี อย่าเพิ่งหมดหวังไป

บุคคลภายนอกก็เข้าเรียนได้ 8 มหาวิทยาลัย เปิดสอนด้านภาษา

เพราะในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ได้รวบรวม 8 มหาวิทยาลัยไทยที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าไปเรียนด้านภาษาได้ ซึ่งจะทำการเรียนการสอนโดยอาจารย์ของคณะโดยตรง แถมยังมีค่าเรียนที่ไม่สูงอีกด้วย จะมีที่ไหนบ้าง ตามมาดูกันเลย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอนหลากหลายภาษาด้วนกัน โดยจะมีจำนวนชั่วโมงในการเรียนต่อคอร์สประมาณ 30 – 45 ชั่วโมง และมีอัตราค่าเล่าเรียนอยู่ที่ 4,400 – 6,500 บาท และภาษาที่เปิดสอน มีดังต่อไปนี้

– ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
– ไวยากณ์อังกฤษ
– TOEIC
– ภาษาเมียนมา
– ภาษาจีนกลาง
– ภาษาญี่ปุ่น
– ภาษาบาลีมีชีวิต
– ภาษาบาลีสู่มหาวิทยาลัย
– ภาษาฝรั่งเศส
– ภาษารัสเซีย
– ภาษาอิตาเลียน
– ภาษาสันสกฤตเรียบง่าย
– ภาษาเมียนมา
– ภาษาสเปน
– ภาษาฮินดีพื้นฐาน
– ภาษาเกาหลี
– ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
– ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร
– อ่านชาดกบาลี-นิทานสันสกฤต
– อินโดนีเซียสำหรับธุรกิจ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://chula.azurewebsites.net/
หรือติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ FB : Academic Service Center AksornChula

บุคคลภายนอกก็เข้าเรียนได้ 8 มหาวิทยาลัย เปิดสอนด้านภาษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์อบรมภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนทั้งศูนย์ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต โดยมีจำนวนชั่วโมงในการเรียนต่อคอร์สเริ่มตั้งแต่ 30 – 50 ชั่วโมง และมีอัตราค่าเล่าเรียนประมาณ 3,800 – 4,600 บาท มีภาษาที่เปิดสอน ดังต่อไปนี้

– พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
– การสนทนาภาษาอังกฤษ
– ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
– การเขียนอีเมล
– ฟัง-พูดธุรกิจ
– โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
– TOEIC
– IELTS
– ภาษาญี่ปุ่น
– ภาษาจีนกลาง
– ภาษาสเปน
– ภาษาเยอรมัน
– ภาษาฝรั่งเศส
– ภาษาเกาหลี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://arts.tu.ac.th/training/
หรือติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ FB : อบรมภาษา เพื่ออนาคต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บุคคลภายนอกสามารถสมัครเข้าเรียนด้านภาษาได้ โดยมีจำนวนชั่วโมงการเรียนต่อคอร์สประมาณ 36 ชั่วโมง และมีค่าเล่าเรียนประมาณ 4,500 บาท ทั้งนี้มีภาษาที่เปิดสอน ดังนี้

– ภาษาอังกฤษ
– ภาษาอาหรับ
– ภาษาจีนกลาง
– ภาษาฝรั่งเศส
– ภาษาเยอรมัน
– ภาษาอิตาเลียน
– ภาษาญี่ปุ่น
– ภาษาเกาหลี
– ภาษาสเปน
– ภาษาเวียดนาม
– ภาษารัสเซีย
– ภาษากัมพูชา
– ภาษาอินโดนีเซีย
– ภาษาพม่า
– ภาษาโปรตุเกส

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://lang.human.ku.ac.th/
หรือติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ FB : ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดให้บุคคลภายนอกสามารถสมัครเข้าเรียนด้านภาษาอังกฤษได้ โดยมีจำนวนชั่วโมงในการเรียนต่อคอร์ส 30 ชั่วโมง มีอัตราค่าเล่าเรียน 3,500 บาท และเปิดสอนด้านภาษาอังกฤษ TOEIC

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.arts.su.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการอบรมภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีจำนวนเรียนต่อคอร์สประมาณ 40 ชั่วโมง และมีอัตราค่าเล่าเรียนประมาณ 4,000 – 5,000 บาท โดยมีภาษาที่เปิดสอน ดังต่อไปนี้

– อังกฤษ
– จีน
– เกาหลี
– ญี่ปุ่น

ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ FB : โครงการอบรมภาษาตะวันออก มศว

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีจำนวนชั่วโมงเรียนต่อคอร์ส แบ่งออกเป็น ภาษาอังกฤษ 48 ชั่วโมง และภาษาอื่น ๆ อยู่ที่ 36 ชั่วโมง โดยมีอัตราค่าเรียนตั้งแต่ 2,500 – 5,300 บาท และมีภาษาที่เปิดสอน ดังนี้

– ภาษาอังกฤษทั่วไป
– ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
– การฟังภาษาอังกฤษ
– การอ่านภาษาอังกฤษ
– ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
– ภาษาอังกฤษธุรกิจ
– TOEIC
– TOEFL
– ภาษาเกาหลี
– ภาษาญี่ปุ่น
– ภาษาจีนกลาง
– ภาษาฝรั่งเศส
– ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
– ภาษาอินโดนิเซีย
– ภาษาฟิลิปปินส์ หรือ ภาษาฟิลิปีโน
– ภาษาพม่า
– ภาษาเวียดนาม
– ภาษาอาหรับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.ril.ru.ac.th/course.php
หรือติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ FB : Ramkhamhaeng Institute of Languages สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บุคคลภายนอกก็เข้าเรียนได้ 8 มหาวิทยาลัย เปิดสอนด้านภาษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจำนวนชั่วโมงการเรียนต่อคอร์สอยู่ที่ 20 – 60 ชั่วโมง โดยมีอัตราค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 1,600 – 5,800 บาท และมีภาษาที่เปิดสอนให้บุคคลภายนอกเข้าไปเรียนได้ มีดังนี้

– ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาเบื้องต้น
– ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอเชิงวิชาการ
– ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4 ทักษะ
– การเขียนงานวิชาการและวิทยานิพนธ์สำหรับการศึกษาขั้นสูง
– การเตรียมสอบ + ตะลุยข้อสอบ TOEIC เพื่อเข้าทำงาน
– ไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการสอบ TOEFL & IELTS
– การเตรียมสอบ TOEFL
– การเตรียมสอบ IELTS
– ภาษาจีน
– ภาษาญี่ปุ่น
– ภาษาเกาหลี
– ภาษาฝรั่งเศส
– ภาษาเยอรมัน
– ภาษาสเปน
– ภาษาเมียนมาร์
– ภาษาอินโดนีเซีย
– ภาษารัสเซีย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.li.cmu.ac.th
หรือติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ FB : Language Institute Chiang Mai University สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดสอนหลากหลายภาษาด้วยกัน โดยมีจำนวนชั่วโมงการเรียนต่อคอร์สตั้งแต่ 20 – 30 ชั่วโมง และมีค่าเล่าเรียนอยู่ที่ 1,500 – 2,250 บาท โดยมีภาษาที่เปิดสอน ดังต่อไปนี้

– ภาษาอังกฤษ TOEIC
– ภาษามาเลเซีย
– ภาษาจีน
– ภาษาญี่ปุ่น
– ภาษาเกาหลี
– ภาษาไทย
– ภาษาเมียนมาร์
– ภาษาเยอรมัน
– ภาษาอาหรับ
– ภาษาฝรั่งเศส

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://lc.pn.psu.ac.th/
หรือติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ FB : Language Center PSU Pattani

** นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านภาษาให้กับบุคคลภายนอกนะจ๊ะ ยังมีอีกหลาย ๆ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเช่นกัน เพื่อน ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือที่เฟซบุ๊กแฟนเพจของสถาบันการศึกษาได้เลยจ๊ะ

ข้อมูลจาก : www.dek-d.com, วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความที่น่าสนใจ