พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ภาพบรรยากาศซ้อมใหญ่ มมส

ภาพบรรยากาศซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส. ปีการศึกษา 2560-2561

Home / วาไรตี้ / ภาพบรรยากาศซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส. ปีการศึกษา 2560-2561

วันรับปริญญา เป็นอีกพิธีสำคัญอีกพิธีหนึ่งของนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ได้เจอหน้าเพื่อนเก่าที่เคยเรียนมาด้วยกัน ได้ถ่ายรูปรวม และญาติๆ ที่มาร่วมแสดงความยินดี .. แอบส่องบรรยากาศวันซ้อมใหญ่ในเพจ “เรียนต่อ มมส Mahasarakham university” แอบประทับใจในความสวยงามของสถานที่ การเตรียมงานเตรียมความพร้อมของทุกๆ ฝ่าย ..ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกๆ ท่าน ด้วยนะคะ

ภาพบรรยากาศซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส.

ปีการศึกษา 2560-2561

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สวยงามโดดเด่นเป็นสง่า พร้อมสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 ธ.ค. 2561 นี้

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

โดยปีนี้นับเป็นปีแรก ที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.มหาสารคาม ได้กำหนดจัดที่อาคารหอประชุมหลังใหม่ คือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ภาพบรรยากาศซ้อมใหญ่

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 บรรยากาศการรายงานตัว เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า รายงานตัว ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบบ่าย รายงานตัวเวลา 08.30 น.

หลังจากรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ได้มีการเช็คแถวโดยกรรมการควบคุมแถว และเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 7,939 คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก 155 คน ปริญญาโท 388 คน และปริญญาตรี 7,396 คน และเริ่มการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 -2561 พร้อมร่วมกันบันทึกภาพหมู่เป็นคณะ ณ บริเวณสนามหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

โดยบรรยากาศในวันซ้อมใหญ่เป็นไปด้วยความอบอุ่น มีบัณฑิตใหม่ และญาติบัณฑิตมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งประดับตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับไว้อย่างสวยงาม

และในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 -2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ภาพ/บุณฑริกา ภูผาหลวง /จิรศักดิ์ วงพรมบุตร /แสงเทียน วงษาเวียง /อภิราม ทามแก้ว /เสาวลักษณ์ บุตรสิมมา และรองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส , ข่าว /บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

Gallery

ดูภาพเพิ่มเติมทั้งหมด Facebook : เรียนต่อ มมส Mahasarakham university

Facebook : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มมส แนะนำเส้นทาง จุดจอดรถรับปริญญา 4 ธันวาคม 2561

กำหนดจุดบริการรถไฟฟ้า บัณฑิต – ญาติบัณฑิต และแนะนำพื้นที่สำหรับจอดรถบัณฑิตและญาติบัณฑิต ตามทางเข้ามหาวิทยาลัยในจุดต่างๆ ดังนี้
1. บริการรถไฟฟ้าสำหรับบัณฑิต – ญาติบัณฑิต ข้างโรงพยาบาลสุทธาเวช (ฝั่งตรงข้ามคณะศึกษาศาสตร์)
2. บริการรถไฟฟ้าสำหรับบัณฑิต – ญาติบัณฑิต ทางเข้าคณาสวัสดิ์ (สนามหญ้าหน้าอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ตึกใหม่ เยื้องเสริมไทยคอมเพล็กซ์

แนะนำพื้นที่ลานสำหรับจอดรถบัณฑิต – ญาติบัณฑิต

จุดที่ 1 ลานเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ติดร้าน บี ควิก พื้นที่ 12 ไร่ รับได้ 2,000 คัน
จุดที่ 2 สนามหญ้าหน้าคณะเทคโนโลยี ม.ราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ 6 ไร่ รับได้ 1,000 คัน
จุดที่ 3 ลานตรงข้ามเสริมไทยคอมเพล็กซ์ พื้นที่ 2 ไร่ รับได้ 300 คัน
จุดที่ 4 ลานจอดรถตลาดเกษตร (สี่แยกพลศึกษา) พื้นที่ 2 ไร่ รับได้ 300 คัน
จุดที่ 5 สนามหญ้าศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬา (ตรงข้ามโรงพยาบาลสุทธาเวช) พื้นที่ 4 ไร่ รับได้ 800 คัน
จุดที่ 6 สวนสุขภาพหนองข่า (ข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม) รับได้ 200 คัน
จุดที่ 7 สวนสาธารณะเลิงน้ำจั้น รับได้ 500 คัน
จุดที่ 8 มาลินพลาซ่า มหาสารคาม รับได้มากกว่า 500 คัน

– มาลินพลาซ่า มหาสารคาม มีรถบริการรับ-ส่ง ถึงทางเข้ามหาวิทยาลัย
– ระยะทาง 1.5 กม. ใช้เวลาเดินจากมาลินพลาซ่า มหาสารคาม ผ่านถนนหมายเลข 208 ถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 18 นาที
– หรือสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง

รถไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีรถไฟฟ้า รับ-ส่งให้บริการ 2 สาย ได้แก่

1) “รถไฟฟ้าสายสีม่วง” ท่านสามารถขึ้นได้จากบริเวณทางเข้าคณาสวัสดิ์ ไปยังบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (สนามหญ้าหน้าอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ตึกใหม่ เยื้องเสริมไทยคอมเพล็กซ์)
2) “รถไฟฟ้าสายสีเขียว” ท่านสามารถขึ้นได้จากบริเวณด้านข้างโรงพยาบาลสุทธาเวช ไปยังบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ฝั่งตรงข้ามคณะศึกษาศาสตร์)

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยที่เข้าไปปฏิบัติงาน ให้แสดงบัตรผ่านที่กองอาคารสถานที่ออกให้ และไปจอดรถที่ลานสนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

ส่วนรถที่ติดบัตร V.I.P ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ออกบัตรให้ สามารถนำรถเข้าไปจอดได้ใน 4 จุดที่กำหนดไว้ ได้แก่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ หน้าอาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

ที่มาข้อมูลและภาพ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University ,  www.building.msu.ac.th

บทความแนะนำ