issue59 กิจกรรมมหาวิทยาลัย ข่าวกิจกรรมการศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนเมษายน 2561

Home / กิจกรรม / ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนเมษายน 2561

CAMPUS CALENDAR APRIL 2018

3-5 APR

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการประชุมวิชาการ พฤกษาศาสตร์พื้นบ้าน ครั้งที่ 2 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน รากฐานการพัฒนา สู่นวัตกรรมและความยั่งยืน วันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

6-8 APR

ค่ายนำน้องท่องวังครั้งที่ 17 ตอน “Journey เจอนั่น เจอกันศิลปากร” วันวันที่ 6-8 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

8-9 APR

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายเพื่อน้อง ค่ายกลคนวิศวะ ET CAMP 2561 ในวันที่ 8-9 เมษายน 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ถนนแจ้งวัฒนะ

20-22 APR

จุฬาฯ จัดกิจกรรม Chula Engineering Starup Workshop ในวันที่ 20-22 เมษายน 2561 “มีทักษะ เข้าใจการออกแบบในโลกยุคดิจิทัล” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22 APR

มูลนิธิ ปรีดี เกษมทรัพย์ จัดกิจกรรม งานเดิน-วิ่ง นิติโดม 90 ปี ศ.ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนทุนการศึกษาด้านนิติศาสตร์และสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในประชาชน วันที่ 22 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

22 APR

สวนสุนันทามินิมาราธอน ครั้งที่ 1 โครงการพี่ส่งน้องเรียน วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

23-29 APR

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ชิงแชมป์เยาวชนโลก ในวันที่ 23-29 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

26 APR

ม.เกษตรศาสตร์ จัดการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 ในหัวข้อหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่น 2

27 APR

ค่าย KKUIC The Insider4 Color Run 2018 วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 18.00-21.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

28 APR

DENT Open House เปิดบ้านทันตแพทย์ 13 สถาบัน ปี 2018 วันที่ 28 เมษายน 2561 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

.

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.59

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTAR