วิธีการคิดคะแนนในระบบแอดมิชชั่น GPAX, O-NET, GAT และ PAT

Home / Admission / วิธีการคิดคะแนนในระบบแอดมิชชั่น GPAX, O-NET, GAT และ PAT

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะ สำหรับการแอดมิชชั่น ซึ่งเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เลยก็ว่าได้จ้า … ว่าจะเลือกเรียนคณะอะไร และเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอะไรที่ใช่สำหรับตนเอง แต่บางคนยังอาจจะงง หรือไม่รู้วิธีการคิดสัดส่วนของคะแนนที่ใช้ในการแอดมิชชั่น ว่าต้องมีคะแนนอะไรบ้าง? แล้วต้องใช้เท่าไหร่? มีคะแนนเต็มกี่คะแนน? และวิธีการคิด เขาคิดกันยังไง? วันนี้เราจึงมีวิธีการคิดคะแนนแอดมิชชั่นมาฝากน้องๆ กันค่ะ

วิธีการคิดคะแนนในระบบแอดมิชชั่น

การคิดคะแนน GPAX

ในการคัดเลือกกำหนดให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ร้อยละ 20 ของการคิดคะแนนส่วนนี้ ให้คิดเทียบคะแนนเต็มเป็น 300 คะแนน

ขั้นตอนการคิดคะแนน

ให้นำผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) คูณกับ 75 เพื่อแปลงค่าผลการเรียนเฉลี่ยเป็นคะแนนเต็ม 300 คะแนน

ให้นำคะแนน GPAX ที่แปลงค่าเป็นคะแนนแล้วคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนด จะได้เป็นคะแนน GPAX

ตัวอย่าง ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) = 2.93

วิธีการคิดคะแนนแอดมิชชั่น2

วิธีการคิดคะแนน O-NET

ให้นำคะแนนสอบวิชา O-NET แต่ละวิชาของผู้สมัครคูณกับ 3 (ยกเว้นวิชา 06 ไม่ต้องคูณ) โดยกำหนดให้คะแนนเต็มแต่ละวิชาเท่ากับ 300

นำคะแนนในข้อ 1 คูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนด

นำคะแนนแต่ละวิชาในข้อ 2 มารวมกันจะได้คะแนนรวมของ O-NET

ตัวอย่าง ผู้สมัครมีคะแนน O-NET ดังนี้

  • วิชา 01 = 63.00, 02 = 75.00, 03 = 71.00, 04 = 81.00 05 = 87.00, 06 = 240.00 (เฉพาะวิชา 06 คะแนนเต็ม 300)

วิธีการคิดคะแนนแอดมิชชั่น3

วิธีการคิดคะแนนแอดมิชชั่น4

วิธีการคิดคะแนนแอดมิชชั่น5

วิธีการคิดคะแนน GAT และ PAT

  1. นำคะแนนสอบ GAT และ PAT ของผู้สมัครคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนด
  2. นำคะแนนแต่ละวิชาจากข้อ 1 มารวมกันจะได้คะแนนรวมของ GAT และ PAT

ตัวอย่าง

วิธีการคิดคะแนน GAT และ PAT ของผู้สมัครเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องการเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดให้สอบ O-NET 8 กลุ่มสาระฯ คือ รหัส 01,02,03,04,05 และ 06 แต่ละวิชาให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 5 วิชา GAT (รหัส 85) ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 15 วิชา PAT 2 (รหัส 72) ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 15 วิชา PAT 3 (รหัส 73) ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 20 ผู้สมัครมีคะแนนแต่ละวิชาดังนี้

วิธีการคิดคะแนนแอดมิชชั่น6

การคิดคะแนนรวมทั้งหมด GPAX, O-NET, GAT และ PAT

วิธีการคิดคะแนนแอดมิชชั่น7

วิธีการคิดคะแนนแอดมิชชั่น8

226322-attachment

ติดตามรายละเอียดการแอดมิชชั่น 2560 เพิ่มเติมได้ที่ :  http://www.aupt.or.th

บทความที่เกี่ยวข้อง