dek63 TCAS63 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรียนต่อแพทย์ แนะแนวการศึกษา แพทย์

ศิริราช เปิดโอกาสให้เด็กเก่งกีฬา ดนตรี และจบ ป.ตรี สอบเข้าเรียนต่อแพทย์ได้ – TCAS63

Home / ข่าวการศึกษา / ศิริราช เปิดโอกาสให้เด็กเก่งกีฬา ดนตรี และจบ ป.ตรี สอบเข้าเรียนต่อแพทย์ได้ – TCAS63

นับว่าเป็นโอกาสที่ดี สำหรับน้อง ๆ ที่มีความฝันอยากจะเรียนต่อแพทย์ แต่ไม่ได้เรียนจบในแผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ หรือเรียนจบปริญญาตรีในคณะ/สาขาวิชาอื่น หรือมีความสามารถทางด้านกีฬา ก็สามารถสมัครสอบเข้าเรียนต่อที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แล้วค่ะ

ครั้งแรก! ศิริราช เปิดโอกาสให้เด็กไม่จบสายวิทย์ เรียนต่อหมอได้

ล่าสุด! รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 ว่า ในปีนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ หลายกลุ่มสามารถสมัครเรียนต่อแพทย์ได้ เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กับเด็ก ๆ ที่อยากเป็นหมอ โดยไม่จำกัดอยู่แค่เด็กเก่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

โดยที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จะมีการเปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS จำนวน 3 รอบด้วยกัน ได้แก่ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน, รอบที่ 3 โควตา และรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (+กสพท) รวมจำนวนรับนักศึกษาใหม่ทั้งสิ้น 292 คน

ศิริราช เปิดโอกาสให้เด็กไม่จบสายวิทย์ เรียนต่อหมอได้ 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

เปิดรับสมัครนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน จากการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ และในปีนี้ก็ได้เพิ่มเข้าไปอีก 2 สาขา ได้แก่ ดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อวกาศ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเด็กที่มีความเก่งทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้ ฝึกฝน มีเชี่ยวชาญ มีความอดทน และสามารถเรียนจบได้ พร้อมทั้งมีผลการเรียนที่ดี

ซึ่งจากเดิมในปีที่ผ่านมาเปิดรับสมัครเพียงแค่ 4 คนเท่านั้น ในปีการศึกษา 2563 นี้จะเพิ่มจำนวนรับสมัครเป็น 25 คน โดยจะใช้การสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเท่านั้น เปิดรับสมัครรอบแรกระหว่างวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562

รอบที่ 2 โควตา

สำหรับการรับสมัครในรอบที่ 2 โควตานั้น น้อง ๆ ที่ต้องการสมัคเรียนต่อจะต้องมีผลคะแนน 7 วิชาสามัญ (วิชาที่ใช้ ได้แก่ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ (1), ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ) และคะแนนสอบวิชาความถนัดแพทย์ (กสพท.) ทั้งนี้นอกจากจะเปิดรับนักศึกษาใหม่จาก โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ จำนวน 1 ทุน แล้วนั้น

ยังได้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความาสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 22 ชนิด เปิดรับจำนวน 1 คน เช่น กรีฑา ว่ายน้ำ บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล กอล์ฟ ซอฟต์บอล ตะกร้อ เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ยิงปืน ยูโด รักบี้ฟุตบอล เปตอง เรือพาย ลีลาศ และบริดจ์ เป็นต้น นักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรี จำนวน 1 คน แต่ต้องจะต้องมีผลคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป

นอกจากนี้ ยังขยายโอกาสให้กับน้อง ๆ ที่เรียนจบระดับปริญญาตรีไปแล้ว แต่มีความฝันอยากเรียนต่อแพทย์ได้เข้าศึกษาต่ออีกด้วย โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเรียนจบมาทางด้านสายวิทยาศาสตร์ เพียงแต่จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.50 ขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 35 ปี เปิดรับจำนวน 4 คน โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563

ศิริราช เปิดโอกาสให้เด็กไม่จบสายวิทย์ เรียนต่อหมอได้ 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (+กสพท)

เป็นรอบการรับสมัครตรงปกติ ที่เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 จำนวน 260 คน โดยน้อง ๆ จะต้องผ่านการทดสอบวิชาความถนัดแพทย์ (กสพท.) เริ่มเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17-27 เมษยน 2563

** หมายเหตุ ดูรายละเอียดจำนวน เกณฑ์คะแนน จำนวนหลักสูตร/โครงการ/รอบ ที่เปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS ปี 2563 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล : คลิกที่นี่ หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ : www.si.mahidol.ac.th

กำหนดการรับสมัคร กสพท. ปี 2563

  •  เริ่มรับสมัครวันที่ 10 ตุลาคม 2562 (ใช้สำหรับยื่นคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์)

กำหนดการ วิชาสามัญ 9 วิชา ปี 2563

  • วันรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 5 – 19 ธันวามคม พ.ศ. 2562
  • วันที่ทำการสอบ : ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2563
  • ประกาศผลการสอบ : วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ทปอ. แถลงการณ์ กำหนดการ TCAS63 – แนวทางการพัฒนาระบบ TCAS ใหม่

บทความที่น่าสนใจ

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.hfocus.org