คณะน่าเรียน คณะยอดฮิต ม.หาดใหญ่ สาขาน่าเรียน

แนะนำ คณะ/สาขา น่าเรียน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา – รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ

Home / ข่าวการศึกษา / แนะนำ คณะ/สาขา น่าเรียน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา – รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (Hatyai University ชื่อย่อ ม.ญ. / HU) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2540 มีชื่อว่า “วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่” และได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2545 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีพัฒนาการความก้าวหน้าและเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านอาคารสถานที่ การเรียนการสอน และการพัฒนาชุมชนตามปรัชญา“รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ” เน้นพัฒนาบัณฑิตคุณภาพออกรับใช้สังคมและประเทศชาติ

คณะ/สาขา น่าเรียน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ปัจจุบันระดับปริญญาตรี มี 7 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ภาษาจีนธุรกิจ และการออกแบบสื่อดิจิตอล โดยมี คณะ/สาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้

แนะนำ คณะ/สาขา น่าเรียน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา

คณะบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
 • สาขาวิชาการบัญชี

คณะนิติศาสตร์

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 • สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
 • สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
 • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
 • สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์

แนะนำ คณะ/สาขา น่าเรียน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา

คณะรัฐศาสตร์

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 • สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น

คณะนิเทศศาสตร์

 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) หลักสูตรครู 5 ปี
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน)

ข้อมูลน่าสนใจอื่นๆ

สีประจำสถาบัน คือ สีน้ำเงิน สีขาว สีแดง 

พันธุ์ไม้ประจำสถาบัน คือ ต้นมะหาด เพราะตามประวัติของเมืองหาดใหญ่ เล่าขานกันว่ามาจากชื่อหาดทรายขาวที่มีอาณาบริเวณกว้างขวาง ริมคลองอู่ตะเภา หรืออาจจะมาจากชื่อต้นมะหาดขนาดใหญ่ที่เป็นตำนานทำให้เรียกกันว่า หาดใหญ่ เป็นไม้ประจำถิ่น เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งของไทย มีสรรพคุณทางยาและเครื่องสำอาง ใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ รากจนถึงผลสุก

ข้อมูลการติดต่อ ม.หาดใหญ่

125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-200300-3 , 091-047-1906โทรสาร : 0-7442-5467

เว็บไซต์ www.hu.ac.th

แผนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

แนะนำ คณะ/สาขา น่าเรียน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา

บทความอื่นๆ เกี่ยวกับ ม.หาดใหญ่