dek62 gat-pat TCAS62 กำหนดการสอบ ทวงคืนวันสอบ

ผลสำรวจชี้! ผลกระทบที่ต้องเจอถ้า เลื่อนสอบ GAT/PAT กลับไปเป็นวันที่ 24 ก.พ. 62

Home / GAT/PAT / ผลสำรวจชี้! ผลกระทบที่ต้องเจอถ้า เลื่อนสอบ GAT/PAT กลับไปเป็นวันที่ 24 ก.พ. 62

เรียกได้ว่าเป็นประเด็นดราม่าที่สำคัญมาก ๆ สำหรับน้อง ๆ #dek62 เลยทีเดียว กับการเลื่อนวันสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจากเดิมที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้กำหนดวันสอบเอาไว้ในวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 แต่สุดท้ายก็ถูกเลื่อนเข้ามาเร็วอีกหนึ่งอาทิตย์ เป็นวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 แทนนั่นเอง

ข้อดี-ผลกระทบ ถ้าเลื่อนสอบ GAT/PAT

** ล่าสุด!! ศธ. ประกาศออกมาแล้ววันสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562 กลับไปสอบตามวันเดิม คือ วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านรายละเอียด : ศธ. คืนวันสอบ GAT/PAT ตามกำหนดการเดิม 23-26 ก.พ. 62

เนื่องจากในตอนแรกมีข่าวว่าจะตรงกันวันเลือกตั้ง ซึ่งล่าสุดก็ได้มีการกำหนดออกมาอย่างแน่ชัดแล้วว่าการเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไปอีก จากเดิมในตอนแรกได้มีกำหนดเอาไว้คราว ๆ ว่าคือ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 และได้เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 24 มีนาคม 2562 แทน

ซึ่งทำให้เกิดเสียงเรียกร้องจากน้อง ๆ ว่าอยากจะกลับไปสอบ GAT/PAT ตามตารางสอบเดิมจะได้หรือไม่ ทำให้ทาง สทศ. ได้มีการสำรวจผลกระทบ (ทั้งในแง่ดีและไม่ดี) ที่จะเกิดขึ้นหากมีการเลื่อนสอบอีกครั้ง โดยได้ข้อสรุปออกมาดังต่อไปนี้

GAT/PAT

ผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อกลับไปสอบวันที่ 23-26 ก.พ. 62

1. ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่ามีจำนวนสนามสอบ 96 แห่ง ไม่สามารถรับเป็นสนามสอบได้ เนื่องจากมีกิจกรรมอื่นที่กำหนดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แก่ การจัดสอบปลายภาคของระดับชั้นอื่น ๆ การรับสมัครเด็กนักเรียน ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4

สนามสอบ GAT/PAT มีจำนวนทั้งสิ้น 212 แห่ง แยกตามสังกัดดังต่อไปนี้

  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 194 แห่ง
  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 8 แห่ง
  • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 แห่ง
  • สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 5 แห่ง
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4 แห่ง

2. นักเรียนบางส่วนต้องเข้าค่ายฝึกวิชาทหาร จำนวน 2,000 คน ถ้าหากมีการเลื่อนวันสอบจะทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน และอาจจะทำให้เกิดปัญหาการร้องเรียนจากเด็ก ๆ ตามมาภายหลัง

3. ในกรณีที่สนามสอบต้องมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ สทศ. ต้องส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสนามสอบให้นักเรียนทราบ ซึ่ง สทศ. ไม่มั่นใจว่านักเรียนจะได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง หรือไม่ อาจจะทำให้ผู้เข้าสอบเกิดความสับสนและขาดสอบได้ นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสนามสอบอื่นที่ตนเองไม่ได้เลือกไว้ตอนลงทะเบียนสมัครสอบ อีกด้วย

4. บางจังหวัดมีสนามสอบ GAT/PAT เพียงสนามสอบเดียว ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสนามสอบอาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดหาสนามสอบใหม่ ในกรณีที่สนามสอบเดิมไม่ว่าง

5. กรรมการคุมสอบอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เพราะไปทับซ้อนกับกิจกรรมที่ได้วางแผนเอาไว้แล้ว ดังนั้น สทศ. ไม่มั่นใจว่าจะสามารถหากรรมการคุมสอบทดแทนได้ทันเวลา

6. ผู้สมัครบางส่วนอาจจะมีการจองการเดินทางและที่พัก เอาไว้เรียบร้อยแล้ว การเปลี่ยนแปลงวันสอบอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้สมัครได้

7. นักเรียนไทยในต่างประเทศ ที่สามารถสอบในวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ อาจจะทำเรื่องเข้ามาสมัครสอบเพิ่มเติม เพื่อขอโอกาสให้ได้สอบ

ข้อดีของการจัดสอบ ในวันที่ 16-19 ก.พ. 62

1. นักเรียนได้สอบในสนามสอบที่ตนเองได้เลือกเอาไว้ และทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสนามสอบเรียบร้อยแล้ว

2. หลังการสอบ GAT/PAT นักเรียนจะมีเวลาประมาณ 2 อาทิตย์ ที่จะเตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อทำการทดสอบ O-NET ม.6 และวิชาสามัญ 9 วิชา

3. นักเรียนส่วนใหญ่ได้มีการวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องทำเอาไว้แล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทปอ. รับหน้าที่ประสานและหารือกับ สทศ. การเลื่อนวันสอบ

ด้าน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้รับหน้าที่ในการประสานและหารือร่วมกับ สทศ. ผู้จัดสอบ GAT/PAT เพื่อจะพยายามเลื่อนวันสอบให้กับน้อง ๆ เราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร จะเลื่อนหรือไม่เลื่อน พี่ ๆ แคมปัส-สตาร์ ขอเป็นกำลังใจให้กับน้อง ๆ ทุกคนนะคะ ไฟติ้ง!!! ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ

GAT/PAT

ข้อมูลจาก : www.niets.or.thP’Hand Eduzonesmgronline.com

บทความที่น่าสนใจ