dek62 gat-pat TCAS62 กำหนดการสอบ ทวงคืนวันสอบ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

นักเรียนเฮ! ศธ. คืนวันสอบ GAT/PAT ตามกำหนดการเดิม 23-26 ก.พ. 62

Home / GAT/PAT / นักเรียนเฮ! ศธ. คืนวันสอบ GAT/PAT ตามกำหนดการเดิม 23-26 ก.พ. 62

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ถึงการจัดทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ศธ. คืนวันสอบ GAT/PAT ตามกำหนดการเดิม 23-26 ก.พ. 62

ในขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ (ส.ส.) เป็นวันที่ 24 มีนาคม 2562 อย่างเป็นทางการแล้ว ที่ประชุมได้หารือร่วมกันและมีมติว่าจะเลื่อนการสอบ GAT/PAT จากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 กลับมาเป็นกำหนดการเดิมคือ วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562

นอกจากนี้ นพ.อุดม คชินทร (รมช.ศธ.) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เด็กที่จะสอบ GAT/PAT มีประมาณ 3-4 แสนคน การที่ได้เลื่อนการสอบไปอีก 1 สัปดาห์ จะทำให้เขามีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้น ได้เตรียมตัวและเขาก็มีความสุข และแม้ว่าการเลื่อนสอบอาจจะมีข้อจำกัดบางประเด็น แต่เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่

เช่น โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ ที่ช่วงนั้นอาจจะไปจัดงานอื่น หรือครูติดภารกิจอื่น ก็ขอให้ สพฐ. ไปประสานกับโรงเรียนแจ้งขอความร่วมมือ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของชาติ เพราะตรงนี้ไม่มีปัญหาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ หรือเด็กที่ติดกิจกรรมเรียนรักษาดินแดน (ร.ด.) ก็จะประสานให้ ส่วน สทศ. นั้นก็ได้เตรียมข้อสอบไว้แล้ว กระบวนการพิมพ์ก็เปลี่ยนแปลงวันที่ใหม่เท่านั้น ดังนั้น เชื่อว่าการเลื่อนมากำหนดการเดิมไม่มีปัญหา เพราะต้องมองภาพใหญ่ของประเทศ ฯลฯ

ศธ. คืนวันสอบ GAT/PAT ตามกำหนดการเดิม 23-26 ก.พ. 62

ด้าน นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจาก สทศ. ถึงกำหนดการสอบ GAT/PAT ที่เลื่อนมาเป็นวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 สพฐ. จะทำหนังสือแจ้งไปยังสถานศึกษาให้ทราบ ซึ่งกรณีที่โรงเรียนใดต้องเป็นสนามสอบตรงนี้สามารถบริหารจัดการได้ ไม่เป็นปัญหาอีกทั้งยังมีระยะเวลาในการดำเนินการ

ส่วนทางด้าน นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธาน ทปอ. กล่าวว่า ขณะที่มีมติชัดเจนให้เลื่อนการสอบ GAT/PAT ไปเป็นกำหนดการเดิม 23-26 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการคืนความสุขให้แก่เด็ก ๆ ได้มีเวลาในการเตรียมตัวอ่านหนังสือ อยากฝากว่าไม่ต้องกังวล ทปอ. จะช่วยเป็นคนกลางประสาน สทศ.ในการดำเนินงานต่าง ๆ ขณะเดียวกัน แม้จะเลื่อนการสอบกลับมากำหนดการเดิมก็ไม่กระทบกับปฏิทินการดำเนินการระบบกลางการคัดเลือกบุคคลกลางเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส (TCAS) ปีการศึกษา 2562 แต่อย่างใด

บทความที่เกี่ยวข้อง